Cultuur Gent

De cultuurdienst van de Stad Gent
campagnebeeld Sorry Not Sorry festival 2024

Sor­ry Not Sor­ry kun­sten­fes­ti­val 2024 zoekt jon­ge cura­to­ren

Deadline 16 april 2023

—— Bezorg ons jouw programmavoorstel

Stuur ons een mailtje

Kunstenfestival Sorry Not Sorry zoekt voor haar editie in 2024 jonge curatoren (16-30 jaar)  om het festival mee vorm te geven.  Dit kan individueel of als collectief. Met of zonder ervaring!  

 • Je geeft het festival mee vorm samen de andere curatoren en artiesten van het festival 
 • We voorzien een budget van max. 5000 euro voor de realisatie van een eigen artistiek programma  
 • Deadline voor het indienen van jouw voorstel: 16 April 2023 

 

Wat is Sorry Not Sorry Kunstenfestival?  

 
SORRY, NOT SORRY brengt kunst in het straatbeeld.

De focus van ons festival, dat telkens in een wijk buiten het centrum van de stad plaatsvindt, ligt op creatieve ‘underground’ en ‘out of the box’ kunst. Je ontdekt er ‘jonge’ kunstenaars en organisaties en je beleeft vanop de eerste rij hoe muren tussen reguliere kunstenaars, street artists en buurtbewoners worden gesloopt. De ideale voedingsbodem voor interessante kruisbestuivingen en culturele substromingen dus!  

Daarnaast wil het festival ook kunst dicht(er) bij de mensen brengen en hen verbinden door artistieke bruggen te bouwen, in de context van een superdiverse samenleving.  

 
Bij SNS staan verbinding en participatie centraal: 

 • Geografisch (een verkeersader of spoorweg fysiek en mentaal oversteken), 
 • Sociaal (nieuwe mensen ontmoeten uit de straat, wijk of een andere buurt), 
 • Inhoudelijk (samen onverwachte en grensverleggende projecten realiseren), 
 • Ecologisch (als gemeenschap bijdragen tot een duurzame maatschappij). 

  
SORRY, NOT SORRY zal op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 mei 2024  opnieuw de tenten opslaan in wijkpark De Porre in de wijk Moscou/Vogelhoek  

 

Wat vragen we? 

Jouw divers en opwindend programmatievoorstel  

Als curator ben je van a tot z betrokken bij de organisatie van het festival en neem je de touwen van de programmatie mee in handen. Je start vanaf een wit blad.  

Samen met de andere curatoren en Cultuur Gent zal je tijdens het traject de volledige puzzel leggen: street art, muziek, performance, theater, mode, beeldende kunsten…  Grijp je kans om een programmatie samen te stellen dat buiten de lijntjes kleurt en de hedendaagse jongerencultuur weerspiegelt. 

Wat krijg je? 

Elke curator krijgt:  

 • 1000 euro vergoeding voor de geleverde prestaties en voorbereidingen per curatorschap. 
 • We beheren voor jou een werkingsbudget van max. 5000 euro voor de realisatie van je artistiek programma 
 • Coaching gedurende het gehele traject door Cultuur Gent en hun netwerk van experten.  

 Hoe wordt de selectie gemaakt?  

Bij de selectie houden we rekening met:  

 • Je bent 16 jaar of ouder en jonger dan 30 jaar. 
 • Je werkt een artistiek programma uit dat inhoudelijk past binnen de missie en visie van ons festival.  (meer info via https://cultuur.gent/sorrynotsorryfestival). 
 • Je bezorgt ons uiterlijk tegen 16 april 2023 een programmavoorstel met begroting. Hou rekening met materiaalkosten, vergoedingen voor artiesten, logistiek en technische kosten etc. 

 

 • Je vindt de samenwerking met andere curatoren, artiesten en collectieven inspirerend. 
 • Je hebt voeling met de hedendaagse artistieke (jongeren)scene.  
 • Je steekt graag de handen uit de mouwen maar ook regelmatig overleg schrikt je niet af. 

Wat willen we niet: 

 • Schoolopdrachten zijn niet toegelaten. 
 • Een kopie of herneming van programma van een soortgelijk festival. 

Wat zijn de verschillende stappen: 

 • Stuur jouw voorstel uiterlijk op 16 april 2023 naar dit emailadres
 • In de week van 24 april 2023 krijg je nieuws of jouw voorstel ontvankelijk is en meegenomen wordt naar de gespreksronde.   
 • Op 8-9-10 mei vinden de gesprekken met een panel van experten plaats. In deze stap kan je jouw ingediende voorstel nog verder toelichten. 
 • Uiterlijk 31 mei 2023 laten we je weten of je 1 van de curatoren van Sorry Not Sorry Kunstenfestival zal worden. 
 • Op 2 september 2023 = startdag voorbereiding Sorry Not Sorry Kunstenfestival. We verkennen de wijk Moscou/Vogelhoek en spreken er enkele actieve actoren (buurtwerk/Santo/...). 
 • Van september tot december 2023: verkennen en eerste voorstel programma. 
 • Januari 2024 – februari 2024: finaliseren programma en opstart communicatie. 
 • Maart 2024 - mei 2024: start productie.  
 • 13 -16 mei 2024: Opbouw festival. 
 • 17, 18, 19 mei 2024 : Sorry Not Sorry kunstenfestival. 
 • 20-24 mei 2024: Afbouw en opruim + evaluatie. 

 

 


Gent gaat voluit voor gelijke kansen en waardeert diversiteit. We selecteren kandidaten enkel op basis van hun schitterende competenties. Je geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, beperking, nationaliteit, … beïnvloeden je kans om mee te bouwen aan de stad niet.