Cultuur Gent

De cultuurdienst van de Stad Gent
campagnebeeld Sorry Not Sorry festival 2022

SOR­RY, NOT SOR­RY straat­kun­sten­fes­ti­val

Volgende editie mei 2024

Op 20, 21 en 22 mei 2022 was wijkpark 'De Porre', in de Gentbrugse wijk Moscou-Vogelhoek, het kloppend hart van de vierde editie van het Sorry, Not Sorry straatkunstenfestival.

Kunst verspreid over de wijk, workshops, een heuse Sorry, Not Sorry market, talks, de voorstelling van het boek over de Betoncentrale, performances, … Het werd een gezellig druk weekend in Gentbrugge!

SAVE THE DATE!
SORRY, NOT SORRY 2024

In 2024 wordt De Porre op 17, 18 en 19 mei opnieuw het kloppend festivalhart. 

Sor­ry Not Sor­ry kun­sten­fes­ti­val 2024 zoekt jon­ge cura­to­ren

Kunstenfestival Sorry Not Sorry zoekt voor haar editie in 2024 jonge curatoren (16-30 jaar)  om het festival mee vorm te geven.  Dit kan individueel of als collectief. Met of zonder ervaring!
Je leest er hier alles over