Cultuur Gent

De cultuurdienst van de Stad Gent
Artiest zkt > artiesten

Arties­ten­se­lec­tie

Wat is Artiest zkt ...?

Artiest zkt ... brengt Gents artistiek talent in contact met de vele organisatoren van buurtfeesten en huiskamerconcerten op Gents grondgebied. De artistiek brede online artiestengids is bovendien dé inspiratiebron voor vele andere organisatoren in onze stad en elders.

Gentse organisatoren kunnen via Artiest zkt ... één maal per jaar een door de stad betaald kwaliteitsvol live optreden boeken op hun buurtevenement. Op die manier wil de Stad Gent een culturele boost aan buurt- en straatinitiatieven geven en tegemoetkomen aan de vraag naar extra speelkansen voor opkomend en gevestigd Gents artistiek talent. Én worden de netwerken voor artiesten gevoelig verfijnd en uitgebreid.

De artiestenselectie van Artiest zkt ... wordt jaarlijks vernieuwd. Gentse artiesten krijgen elk voorjaar de kans zich kandidaat te stellen voor de Artiestengids voor de volgende 3 jaar. 

Waarom als artiest deelnemen aan Artiest zkt ...? 

Gentse artiesten die worden opgenomen in de artiestenselectie van Artiest zkt ... krijgen via de breed verspreide online Artiestengids een mooi promotieplatform aangeboden waarmee ze hun act onder de aandacht van potentiële concertorganisatoren kunnen brengen en hun speelkansen kunnen vergroten. Anderzijds versterkt Artiest zkt... ook de capaciteiten van de Gentenaars om culturele evenementen te organiseren en wordt heel Gent samen met de grotere cultuurhuizen mee programmator.

Let op: Artiest zkt ... is geen boekingskantoor! Als coördinator van Artiest zkt... staat Cultuur Gent enkel in voor de uitgave en verspreiding van de Artiestengids en voor de vergoeding van de geboekte artiesten die door Gentenaars gevraagd worden op hun kleinschaliger buurt- en straatfeest of hun huiskamerconcert.
Alle verdere praktische afspraken worden tussen de organisator en de artiest gemaakt! Ook een eventuele meerkost om technische of andere redenen, bovenop de vergoeding die de stad voorziet, wordt rechtstreeks besproken met de organisator op het moment van boeking. 

Wie kan zich kandidaat stellen voor artiestenselectie?

Gentse artiesten en performers uit de meest uiteenlopende genres (van rockbands, crooners en klassieke pianisten tot circusacts, straattheater en kindergrime, tot...) die zich willen engageren om hun act te brengen op Gentse wijkfeesten en huiskamerconcerten tussen 1 augustus van het inschrijvingsjaar en 30 juni van de 3 volgende jaren. (Nooit in juli.) 

Omdat deze lijst een heel breed spectrum aan acts zichtbaar maakt wordt die ook veelvuldig geraadpleegd door verschillende stadsdiensten, maar nog meer door organisatoren die geen beroep kunnen doen op de financiële tegemoetkoming. Zowel binnen als buiten Gent. 

Hoe je kandidaat stellen voor de artiestenselectie ? 

Jaarlijks wordt de lijst aangevuld met nieuwe artiesten die zich kandidaat hebben gesteld en geselecteerd werden door de jury.  Inschrijven gebeurt via een online formulier dat beschikbaar wordt gesteld in april. Muzikanten plaatsen drie nummers op Soundcloud en bezorgen de YouTube link naar een beeldfragment. Beeldfragmenten worden gewaardeerd door de jury én door organisatoren. Een duidelijke presentatie helpt uiteraard om vlotter gevraagd te worden.

Bereid jouw aanvraag voor door eerst de vragenlijst door te nemen voor je het online inschrijvingsformulier invult.

Reglement oproep artiesten

Schrijf je in

—— SELECTIE artiestengids 'ARTIEST ZKT...' 2024-2027

Online inschrijvingsformulier artiestenselectie 2024 - 2027

Wat gebeurt er na de inschrijving?

Na afloop van de inschrijvingsperiode worden alle aanvragen bezorgd aan een jury die goed vertrouwd is met de Gentse cultuurwereld en ervaring heeft met de laagdrempelige evenementen die door Gentenaars zelf worden opgezet. De juryleden zijn verbonden aan Gentse cultuurhuizen, zijn vertrouwd met uiteenlopende (muziek)genres en weten wat er cultureel speelt in onze stad. Deze jury neemt ruimschoots de tijd om de teksten en fragmenten te bekijken en te beluisteren om daarna gezamenlijk een beslissing te nemen. Nadien wordt het advies van de jury ter bekrachtiging voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen.

De ingeschreven artiesten krijgen eind juni, begin juli bericht of ze al dan niet opgenomen worden in de Artiestengids. 

De artiestengids van Artiest zkt ...

De geselecteerde artiesten worden elk jaar gebundeld in een online artiestengids die breed gecommuniceerd wordt, ook buiten het circuit van de klassieke organisatoren van straatfeesten. De gids verschijnt op een online platform waar potentiële organisatoren makkelijk door alle acts kunnen scrollen en video- en audiofragmenten kunnen bekijken en beluisteren. 

Hoe kan je geboekt worden via Artiest zkt ...?

Geïnteresseerde organisatoren kunnen via de artiestengids rechtstreeks contact opnemen met de artiesten om hen te boeken. De tussenkomst van Cultuur Gent, de coördinator van Artiest zkt ..., bestaat enkel uit de betaling van de geboekte artiest die aangevraagd wordt door de organisator van het optreden. 

Hoeveel bedraagt de vergoeding van de Cultuur Gent voor een act van Artiest zkt ...?

Soloartiesten ontvangen 120€ per optreden, groepen 240€ en groepen groter dan vijf personen 360€.

Gentse organisatoren die een artiest boeken via Artiest zkt ... kunnen één keer per jaar een beroep doen op de tegemoetkoming van Cultuur Gent die vanuit de Stad Gent rechtstreeks met de artiest geregeld wordt. Hiervoor wordt een prestatie van een uur verwacht, eventueel op te delen in kortere acts.

Het is de bedoeling dat extra kosten voor die organistoren vermeden worden. Als er toch een supplement gevraagd wordt voor bijkomende technische of andere kosten, moet dit op voorhand heel duidelijk met de organisator worden afgesproken zodat die niet voor verrassingen komt te staan. De lijst bevat semiprofessionele, maar ook professionele artiesten. Dat die een supplement aanrekenen is mogelijk en wordt bij het eerste contact met de organisator duidelijk afgesproken.. De afrekening van dit supplement wordt rechtstreeks met de organisator afgehandeld. Duidelijke communicatie is de verantwoordelijkheid van organisator én artiest. 

Als artiest hou je er dus best rekening mee dat je te maken kan hebben met organisatoren die minder goed vertrouwd zijn met wat er allemaal komt te kijken bij een optreden. Als je geboekt wordt, neem je  voldoende tijd om alles te overlopen, na te gaan of je wel de geschikte act hebt voor het soort evenement dat gepland is, uit te zoeken of de praktische omstandigheden jouw optreden tot zijn recht laten komen. Goodwill van beide kanten is het recept voor een geslaagd evenement.

Cultuur Gent bemiddelt niet bij boekingen. Het is de bedoeling dat alle afspraken rechtstreeks geregeld worden tussen organisator en artiest. Op deze manier versterken we doorheen heel de stad de organisatiekwaliteiten van alle initiatiefnemers, verweven we ons cultureel talent met de Gentenaren en laten we cultuur doordringen doorheen de kleinste mazen van het stedelijk weefsel. Waarvoor dank...