Cultuur Gent

Hét aanspreekpunt voor Gentse cultuurmakers en cultuurliefhebbers
Info artiesten

Prak­ti­sche info voor arties­ten

Wat is Artiest zkt ...?

Artiest zkt ... brengt Gents artistiek talent in contact met de vele organisatoren van buurtfeesten en huiskamerconcerten op Gents grondgebied. 

Gentse organisatoren kunnen via Artiest zkt ... één maal per jaar een door de stad betaald kwaliteitsvol live optreden boeken op hun buurtevenement. Op die manier wil de Stad Gent een culturele boost aan buurt- en straatinitiatieven geven en tegemoetkomen aan de vraag naar extra speelkansen voor opkomend Gents artistiek talent. 

De artiestenselectie van Artiest zkt ... wordt jaarlijks vernieuwd. Gentse artiesten krijgen elk voorjaar de kans zich kandidaat te stellen voor de Artiestengids van het volgende seizoen (1 augustus – 30 juni). 

Omdat de artiesten uit de selectie van 2020-2021 zo goed als geen kansen hebben gehad om op te treden wordt de lijst een jaar langer aangehouden. In februari/maart 2021 zal dus geen nieuwe open oproep gedaan worden.

Waarom als artiest deelnemen aan Artiest zkt ...? 

Gentse artiesten die worden opgenomen in de artiestenselectie van Artiest zkt ... krijgen via de breed verspreide online en papieren Artiestengids een mooi promotieplatform aangeboden waarmee ze hun act onder de aandacht van potentiële concertorganisatoren kunnen brengen en hun speelkansen kunnen vergroten.

Let op: Artiest zkt ... is geen boekingskantoor! Cultuur Gent, die Artiest zkt ... coördineert, staat enkel in voor de uitgave en verspreiding van de Artiestengids en voor de betaling van de geboekte artiesten. Alle verdere praktische afspraken worden tussen de organisator en de artiest gemaakt! 

Wie kan zich kandidaat stellen voor artiestenselectie?

Gentse artiesten en performers uit de meest uiteenlopende genres (van rockbands, crooners en klassieke pianisten tot circusacts, straattheater en kindergrime) die zich willen engageren om hun act te brengen op Gentse wijkfeesten en huiskamerconcerten tussen 1 augustus van het inschrijvingsjaar en 30 juni van het daaropvolgende jaar. De lijst wordt ook geraadpleegd voor nevenacties als ‘Artiest zoekt School’ en ‘Artiest zoekt Assistentiewoning’ die in meer gecontroleerde omstandigheden toch voor extra optredens zorgen binnen de coronarestricties.

Hoe kun je je kandidaat stellen voor de artiestenselectie ? 

Inschrijven voor de selectie 2021-2022 kan uitzonderlijk NIET.

 

Wat gebeurt er na de inschrijving?

Na afloop van de inschrijvingsperiode worden alle inschrijvingen bezorgd aan een jury die goed vertrouwd is met de Gentse cultuurwereld en ervaring heeft met de laagdrempelige evenementen die door Gentenaars zelf worden opgezet. Deze jury neemt ruimschoots de tijd om de teksten en fragmenten te bekijken en te beluisteren om daarna gezamenlijk te beslissen welke acts kunnen opgenomen worden in de Artiestengids. Nadien wordt het juryverslag voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen ter bekrachtiging.

De ingeschreven artiesten krijgen eind juni bericht of ze al dan niet opgenomen worden in de Artiestengids. 

De artiestengids van Artiest zkt ...

De geselecteerde artiesten worden elk jaar gebundeld in een artiestengids die breed verdeeld wordt, ook buiten het circuit van de klassieke organisatoren van straatfeesten. De gids wordt uitgegeven in een de vorm van een mooi boekje en verschijnt op een online platform, waar potentiële organisatoren makkelijk door alle acts kunnen scrollen en video- en audiofragmenten kunnen bekijken en beluisteren. 

—— Benieuwd hoe de artiestenselectie van Artiest zkt ... er online uitziet?

Bekijk de Artiestengids 2020-2021!

Hoe kun je geboekt worden via Artiest zkt ...?

Geïnteresseerde organisatoren kunnen via de artiestengids rechtstreeks contact opnemen met de artiesten om hen te boeken. De tussenkomst van Cultuur Gent, de coördinator van Artiest zkt ..., bestaat enkel uit de betaling van de geboekte artiest indien dit aangevraagd wordt door de organisator. 

Hoeveel bedraagt de vergoeding van de Cultuur Gent voor een act van Artiest zkt ...?

Soloartiesten ontvangen 120€ per optreden, groepen 240€ en groepen groter dan vijf personen 360€. 

Gentse organisatoren die een artiest boeken via Artiest zkt ... kunnen één keer per jaar een beroep doen op een betaalbon waarmee Cultuur Gent instaat voor de vergoeding van de artiest. Voor die bon wordt een prestatie van een uur verwacht, eventueel op te delen in kortere acts.

Het is de bedoeling dat extra kosten voor die organistoren vermeden worden. Als er toch een supplement gevraagd wordt voor een geluidsinstallatie of een andere meerkost, moet dit op voorhand heel duidelijk met de organisator worden afgesproken zodat die niet voor verrassingen komt te staan.

Als artiest hou je er dus best rekening mee dat je te maken kan hebben met organisatoren die minder goed vertrouwd zijn met wat er allemaal komt te kijken bij een optreden. Als je geboekt wordt, neem je dus best voldoende tijd om alles te overlopen, na te gaan of je wel de geschikte act hebt voor het soort evenement dat gepland is, uit te zoeken of de praktische omstandigheden jouw optreden tot zijn recht laten komen. Goodwill van beide kanten is het recept voor een geslaagd evenement.

Cultuur Gent bemiddelt niet bij boekingen. Het is de bedoeling dat alle afspraken rechtstreeks geregeld worden tussen organisator en artiest. Op deze manier versterken we doorheen heel de stad de organisatiekwaliteiten van alle initiatiefnemers.