Cultuur Gent

De cultuurdienst van de Stad Gent
Info artiesten

Prak­ti­sche info voor arties­ten

Wat is Artiest zkt ...?

Artiest zkt ... brengt Gents artistiek talent in contact met de vele organisatoren van buurtfeesten en huiskamerconcerten op Gents grondgebied. 

Gentse organisatoren kunnen via Artiest zkt ... één maal per jaar een door de stad betaald kwaliteitsvol live optreden boeken op hun buurtevenement. Op die manier wil de Stad Gent een culturele boost aan buurt- en straatinitiatieven geven en tegemoetkomen aan de vraag naar extra speelkansen voor opkomend Gents artistiek talent. 

De artiestenselectie van Artiest zkt ... wordt jaarlijks vernieuwd. Gentse artiesten krijgen elk voorjaar de kans zich kandidaat te stellen voor de Artiestengids voor de volgende 3 jaar. In 2022 kon je indienen voor de periode 2022-2025. 

 

Waarom als artiest deelnemen aan Artiest zkt ...? 

Gentse artiesten die worden opgenomen in de artiestenselectie van Artiest zkt ... krijgen via de breed verspreide online Artiestengids een mooi promotieplatform aangeboden waarmee ze hun act onder de aandacht van potentiële concertorganisatoren kunnen brengen en hun speelkansen kunnen vergroten.

Let op: Artiest zkt ... is geen boekingskantoor! Cultuur Gent, die Artiest zkt ... coördineert, staat enkel in voor de uitgave en verspreiding van de Artiestengids en voor de betaling van de geboekte artiesten. Alle verdere praktische afspraken worden tussen de organisator en de artiest gemaakt! Ook een eventuele meerkost om technische of andere redenen, bovenop de vergoeding die de stad voorziet, wordt rechtstreeks besproken met de organisator op het moment van boeking.

Wie kan zich kandidaat stellen voor artiestenselectie?

Gentse artiesten en performers uit de meest uiteenlopende genres (van rockbands, crooners en klassieke pianisten tot circusacts, straattheater en kindergrime) die zich willen engageren om hun act te brengen op Gentse wijkfeesten en huiskamerconcerten tussen 1 augustus van het inschrijvingsjaar en 30 juni van de 3 volgende jaren.

Omdat deze lijst een heel breed spectrum aan acts zichtbaar maakt wordt die ook veelvuldig geraadpleegd door verschillende stadsdiensten, maar nog meer door organisatoren die geen beroep kunnen doen op de financiële tegemoetkoming. Binnen en en buiten Gent. 

Hoe je kandidaat stellen voor de artiestenselectie ? 

Jaarlijks wordt de lijst aangevuld met nieuwe artiesten die zich kandidaat hebben gesteld en geselecteerd werden door de jury. De eerstvolgende inschrijvingsperiode is gepland in april 2023. Geïnteresseerden kunnen wel altijd hun contactgegevens doorgeven op cultuur@stad.gent en zullen verwittigd worden als de nieuwe campagne van start gaat. Inschrijven gebeurt dan via een een online formulier. Muzikanten plaatsen drie nummers op soundcloud en bezorgen de YouTube link naar een beeldfragment. Andere artiesten maken hun act zo aanschouwelijk mogelijk, best ook via een videofragment. 

Wil je  kijken welke vragen je moet invullen op het online formulier, kijk dan eerst eens op deze vragenlijst. Je kan dan rustig je aanvraag voorbereiden voor je die invult in het online inschrijvingsformulier.

 

Het reglement vind je op https://stad.gent/nl/reglementen/reglement-open-oproep-artiesten-voor-artiest-zoekt 

Wat gebeurt er na de inschrijving?

Na afloop van de inschrijvingsperiode worden alle inschrijvingen bezorgd aan een jury die goed vertrouwd is met de Gentse cultuurwereld en ervaring heeft met de laagdrempelige evenementen die door Gentenaars zelf worden opgezet. Deze jury neemt ruimschoots de tijd om de teksten en fragmenten te bekijken en te beluisteren om daarna gezamenlijk te beslissen welke acts kunnen opgenomen worden in de Artiestengids. Nadien wordt het juryverslag voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen ter bekrachtiging.

De ingeschreven artiesten krijgen eind juni, begin juli bericht of ze al dan niet opgenomen worden in de Artiestengids. 

De artiestengids van Artiest zkt ...

De geselecteerde artiesten worden elk jaar gebundeld in een online artiestengids die breed gecommuniceerd wordt, ook buiten het circuit van de klassieke organisatoren van straatfeesten. De gids verschijnt op een online platform, waar potentiële organisatoren makkelijk door alle acts kunnen scrollen en video- en audiofragmenten kunnen bekijken en beluisteren. 

Hoe kan je geboekt worden via Artiest zkt ...?

Geïnteresseerde organisatoren kunnen via de artiestengids rechtstreeks contact opnemen met de artiesten om hen te boeken. De tussenkomst van Cultuur Gent, de coördinator van Artiest zkt ..., bestaat enkel uit de betaling van de geboekte artiest indien dit aangevraagd wordt door de organisator. 

Hoeveel bedraagt de vergoeding van de Cultuur Gent voor een act van Artiest zkt ...?

Soloartiesten ontvangen 120€ per optreden, groepen 240€ en groepen groter dan vijf personen 360€. 

Gentse organisatoren die een artiest boeken via Artiest zkt ... kunnen één keer per jaar een beroep doen op de tegemoetkoming van Cultuur Gent die rechtstreeks met de artiest geregeld wordt. Hiervoor wordt een prestatie van een uur verwacht, eventueel op te delen in kortere acts.

Het is de bedoeling dat extra kosten voor die organistoren vermeden worden. Als er toch een supplement gevraagd wordt voor een geluidsinstallatie of een andere meerkost, moet dit op voorhand heel duidelijk met de organisator worden afgesproken zodat die niet voor verrassingen komt te staan. De lijst bevat semiprofessionele, maar ook professionele artiesten. Dat die een supplement aanrekenen is mogelijk en wordt van bij de eerste contactname duidelijk afgesproken met de organisator. De afrekening van dit supplement wordt rechtstreeks met de organisator afgehandeld. 

Als artiest hou je er dus best rekening mee dat je te maken kan hebben met organisatoren die minder goed vertrouwd zijn met wat er allemaal komt te kijken bij een optreden. Als je geboekt wordt, neem je  voldoende tijd om alles te overlopen, na te gaan of je wel de geschikte act hebt voor het soort evenement dat gepland is, uit te zoeken of de praktische omstandigheden jouw optreden tot zijn recht laten komen. Goodwill van beide kanten is het recept voor een geslaagd evenement.

Cultuur Gent bemiddelt niet bij boekingen. Het is de bedoeling dat alle afspraken rechtstreeks geregeld worden tussen organisator en artiest. Op deze manier versterken we doorheen heel de stad de organisatiekwaliteiten van alle initiatiefnemers, verweven we ons cultureel talent met de Gentenaren en laten we cultuur doordringen doorheen de kleinste mazen van het stedelijk weefsel. Waarvoor dank...