Cultuur Gent

Hét aanspreekpunt voor Gentse cultuurmakers en cultuurliefhebbers
artiest zoekt school

Artiest zoekt school

Artiest zoekt School

Artiest zoekt school is een corona-editie van de klassieke ‘Artiest zkt…’ die gericht is op de ondersteuning van buurt- en straatfeesten in Gent. ‘Artiest zoekt School’ ontstond in samenwerking tussen het Onderwijscentrum Gent en Cultuur Gent en wil tegemoetkomen aan de beperkingen die de coronamaatregelen opleggen. Zowel voor de scholen die hun extra-muros-activiteiten opgeschort zagen, als voor de artiesten die al hun podiumkansen zagen verdwijnen.

 

Praktische info voor scholen

Wat zijn de voorwaarden om een gratis artiest te boeken via Artiest zkt school?

Je kan op het grondgebied van Gent per vestigingsplaats één gratis act boeken tot 30 juni 2021.

Het optreden of de workshop gaat door tijdens de gewone schooluren.

Je doet hiervoor eerst via mail een aanvraag bij Cultuur Gent (cultuur@stad.gent). Pas na een bevestigingsmail van Cultuur Gent kan de artiest effectief geboekt worden.

Het staat scholen uiteraard vrij om op eigen initiatief en met eigen middelen meerdere concerten of optredens met artiesten uit de lijst Artiest zoekt School te organiseren. Hiervoor kan je rechtstreeks contact opnemen met de artiest van jouw keuze.

 

Hoe boek je een artiest via Artiest zkt School?

  1. Neem een kijkje op Artiest zoekt School. Cultuur Gent en het Onderwijscentrum Gent hebben een lijst van meer dan 50 acts samengesteld. Deze artiesten zijn deels gekozen uit de klassieke lijst ‘Artiest zkt..’, een lijst die door professionelen uit de cultuursector is beoordeeld, en deels uit de lijst van artiesten waarmee het onderwijscentrum in het verleden al mee heeft samengewerkt. Enkel de acts op deze site komen in aanmerking voor een gratis optreden.
  2. Je kan de acts filteren op kleuter/lagere school/middelbare school. Elke artiest stelt zijn act voor en duidt kort wat het educatieve luik van het optreden inhoudt. Op de fiches vind je eventueel nog geluids- of beeldfragmenten die je een beter beeld geven op de inhoud van de act. 
  3. Heb je een act gevonden die bij jouw school, les of leeftijdsgroep  past? Neem dan contact op met de artiest en bespreek de beschikbaarheid op de geplande datum en het praktische luik; timing, corona-afspraken en het technische materiaal dat voor de act voorzien moet worden. Leg een optie op het optreden vast.
  4. Praat goed door over de inhoud en omvang van de act. Gaat het over meerdere sessies die over verschillende klassen verspreid kunnen worden of bestaat het aanbod uit één groot optreden? Toets de verwachtingen in beide richtingen goed af.
  5. Registreer jouw boeking bij Cultuur Gent. Op die manier kan Cultuur Gent de artiest de formulieren bezorgen waarmee die na het optreden vergoed wordt. Zonder registratie moet de artiest uit de eigen middelen van de school vergoed worden.
  6. Stuur hiervoor minstens twee weken voor het optreden een mail naar cultuur@stad.gent met het ingevulde aanvraagformulier dat je hieronder vindt.
  7. Gezien er slechts één artiest per school/vestigingsplaats vergoed wordt, zorg je ook dat de boeking binnen de school duidelijk gecommuniceerd is zodat collega’s niet voor een verrassing komen te staan.
  8. Na een bevestigingsmail vanuit Cultuur Gent kan je de afspraken met de artiest verder concreet maken en is die ook zeker van de vergoeding. Zonder deze mail staat de school zelf in voor de vergoeding.
  9. Geniet ervan.

 

Ter voorbereiding van het optreden

Leg jouw artiest in de watten

Een artiest moet het gevoel hebben dat hij of zij echt welkom is op school en die culturele extra betekenisvol kan invullen. Duid een verantwoordelijke aan die zich om de artiest bekommert, zijn of haar telefoonnummer op zak heeft, hem of haar ontvangt, de plaats aanwijst, eventuele technische problemen oplost, een parkeerplaats regelt, drank en eventueel eten voorziet.

 

Het educatieve luik

Elk optreden heeft een educatief aspect. Soms wordt dit heel breed ingevuld, soms is dit zeer concreet in de vorm van een lesmap. Bespreek met de artiest op voorhand je verwachtingen en bekijk wat er precies wordt aangeboden. Over welke leeftijd/klassen gaat het, bij welke lessen sluit dit aan, wat zijn de achterliggende (leer)doelstellingen?

 

Verstrek eventueel het technisch materiaal

De technische fiche, de apparatuur die een muzikant nodig heeft om op te kunnen treden, is het belangrijkste element in de voorbereidende gesprekken. De ene artiest brengt alles zelf mee, bij de andere moet de school voor een deel instaan.

 

SABAM en Billijke Vergoeding

Voor de duur van het optreden en de prestatie van de artiest betaalt de stad de eventuele rechten aan Sabam.

Aanvraagformulier Artiest zoekt school

Stuur minstens twee weken voor het optreden een mail naar cultuur@stad.gent met het ingevulde aanvraagformulier.