Cultuur Gent

De cultuurdienst van de Stad Gent
Gent 2030 Online inspiratiesessies

Onli­ne inspi­ra­tie­ses­sies

9 en 23 februari, 9 en 23 maart 2021

Hoe hebben voormalige Europese Culturele Hoofdsteden zich voorbereid? Welke lessen hebben ze geleerd? Sylvia Aman, gewezen lid van het internationale expertpanel ‘European Capital of Culture’ praat over haar focus op cultuur en culturele industrieën, alsook stedelijke en regionale ontwikkeling. Afgevaardigden van Lille 2004, Rijeka 2020, Aarhus 2017 en Leeuwarden 2018 vertellen over hun ervaringen. Wat zijn trends en ontwikkelingen binnen cultuur en de brede samenleving. Wil je weten hoe culturele projecten in verschillende Europese contexten inspelen op zowel lokale als internationale trends? Je komt het allemaal in de inspiratiesessies te weten.

SESSIES

 • Dinsdag 9 februari 2021 – 13.30u-15.30u
  SYLVIA AMANN
  LEES HIER HET VERSLAG VAN DEZE SESSIE

  Sylvia Amann (Inforelais, Oostenrijk) is een ervaren beleidsadviseur en EU-expert met focus op cultuur en culturele industrieën, alsook stedelijke en regionale ontwikkeling. Van 2015 tot voor kort was zij een van de leden van het internationale expertpanel ‘European Capital of Culture’ van de Europese Commissie. Dit panel beoordeelt per land de ingezonden kandidaturen en adviseert op basis van een shortlist de lidstaten. Via advisering, begeleiding en monitoring speelt dit panel ook een belangrijke rol tijdens de daarop volgende voorbereiding van het culturele jaar.

   

 • Dinsdag 23 februari 2021 – 15.30u-17.30u
  LILLE 2004 en RIJEKA 2020
  LEES HIER HET VERSLAG VAN DEZE SESSIE

  Tweemaal laten we sleutelfiguren uit voormalige Europese Culturele Hoofdsteden aan het woord over hun ervaringen met zowel de voorbereiding, het jaar zelf, als de doorwerking daarvan in hun stad. Voor Lille 2004 zijn Thierry Lesueur en Didier Fusillier onze gasten, voor Rijeka 2020 is dit Emina Visnic.

 

 • Dinsdag 9 maart 2021 – 13.30u-15.30u
  TRENDS EN ONTWIKKELINGEN
  Eerdere inspiratiesessies richtten zich op het bredere beleidskader en de ervaringen van specifieke ‘European Capital of Culture’-cases (ECOC). Deze sessie richt zich breder op relevante trends en ontwikkelingen – van vandaag en morgen, binnen cultuur en in de bredere samenleving. Hoe kan het ECOC-raamwerk ons een context bieden om te werken aan culturele en maatschappelijke transformaties, via culturele projecten en trajecten? 

  Trevor Davies (Kopenhagen) en Milena Dragićević Šešić (Belgrado), beide eminente sprekers met een expertise in verschillende regio’s in Europa, openen een palet aan voorbeelden en illustraties – soms geput uit ECOC-cases, soms ook niet – die ons iets leren over hoe culturele projecten in verschillende Europese contexten inspelen op zowel lokale als internationale trends – die inspirerend zouden kunnen zijn in deze verkennende fase waarin de Stad Gent eerste ideeën omtrent haar kandidatuur onderzoekt.

 

 • Dinsdag 23 maart 2021 – 15.30u-17.30u
  AARHUS 2017 en LEEUWARDEN 2018

  LEES HIER HET VERSLAG VAN DEZE SESSIE
  In een laatste sessie delen opnieuw twee collega’s hun ervaring en expertise met ons. Voor Leeuwarden-Fryslân 2018 zijn dit Sjoerd Bootsma en Sjoerd Feitsma, voor Aarhus 2017 hebben we Lene Øster te gast.