Cultuur Gent

Hét aanspreekpunt voor Gentse cultuurmakers en cultuurliefhebbers
Culturele Hoofdstad

Onli­ne inspi­ra­tie­ses­sies

9 en 23 februari, 9 en 23 maart 2021

In 2030 is het de beurt aan België om – samen met Cyprus – de Culturele Hoofdstad van Europa te leveren. Gent is enthousiast kandidaat om in de voetsporen van Belgische steden als Antwerpen, Brussel, Brugge en Mons te treden. Onze stad heeft dan ook alle troeven in huis om titel van Europese Culture Hoofdstad in de wacht te slepen.

In het voortraject Gent 2030, Europese Culturele Hoofdstad, organiseren we naast een brede bevragingsronde ook een aantal online inspiratiesessies. De sessies zullen telkens ingeleid worden door burgemeester Mathias De Clercq.en schepen van cultuur Sami Souguir.

4 DIGITALE INSPIRATIESESSIES, SCHRIJF NU IN!

—— Deelname is gratis.

Deze sessies staan open voor alle belangstellenden.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan via deze link

 

 • Dinsdag 9 maart – 13.30u-15.30u
  TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

  Eerdere inspiratiesessies richtten zich op het bredere beleidskader en de ervaringen van specifieke ‘European Capital of Culture’-cases (ECOC). Deze sessie richt zich breder op relevante trends en ontwikkelingen – van vandaag en morgen, binnen cultuur en in de bredere samenleving. Hoe kan het ECOC-raamwerk ons een context bieden om te werken aan culturele en maatschappelijke transformaties, via culturele projecten en trajecten? 

  Trevor Davies (Kopenhagen) en Milena Dragićević Šešić (Belgrado), beide eminente sprekers met een expertise in verschillende regio’s in Europa, openen een palet aan voorbeelden en illustraties – soms geput uit ECOC-cases, soms ook niet – die ons iets leren over hoe culturele projecten in verschillende Europese contexten inspelen op zowel lokale als internationale trends – die inspirerend zouden kunnen zijn in deze verkennende fase waarin de Stad Gent eerste ideeën omtrent haar kandidatuur onderzoekt.

  Trevor Davies

  Trevor Davies (1949) heeft (nog steeds) een Brits paspoort en is gevestigd in Kopenhagen, Denemarken. Hij werkt op het gebied van kunst/cultuur, stedenbouw en interculturaliteit.
  Oorspronkelijk opgeleid als stedenbouwkundige in het VK (Nottingham School of Town and Country Planning 1968-72). Hij heeft zo'n 40 jaar ervaring opgedaan met het opzetten en managen van kunstfestivals en grootschalige projecten/instellingen zowel in het VK als in Denemarken. Hij werkt nog steeds graag op micro- en macroniveau, zowel op het gebied van cureren, produceren en presenteren van werk, maar ook op strategisch en conceptueel niveau, waarbij hij samenwerkt met steden, regio's en nationale/internationale programma's en initiatieven.

  Davies werkt specifiek met creativiteit en cultuur als drijvende kracht achter verandering en innovatie in de samenleving en met name in steden. Hij is gepassioneerd door het ontwerpen en leiden van inclusieve, uitdagende creatieve processen.
  Davies richtte in 1980 het Copenhagen International Theatre op, dat sindsdien meer dan 55 internationale festivals voor hedendaags theater en dansvoorstellingen heeft samengesteld en geproduceerd. Hij was ook directeur van The Aarhus Festival (1985-1990), The Salisbury International Arts Festival, UK (2000-2004) en nam diverse initiatieven op het vlak van internationale culturele relaties. Hij is nog steeds mededirecteur van CIT met Katrien Verwilt. De huidige focus van CIT is Metropolis CPH, dat zich richt op podiumkunsten in de openbare ruimte. 

  Davies was directeur van European Capital of Culture Copenhagen 96 (1992-97) en ook projectmanager van European Capital of Culture Aarhus 2017 (2008-13), waarbij hij het voorbereidingsproces leidde en het thema en de belangrijkste programma's voor het bod en de financiering en organisatie. Hij heeft ook samengewerkt met zowel Sofia, Boekarest en Bodo bij hun bidbooks.

  Milena Dragićević Šešić

  Milena Dragićević Šešić is Hoogleraar aan de Faculteit Dramatische Kunsten, Universiteit voor Kunsten in Belgrado, waar ze ook voormalig rector is. Vandaag is ze hoofd van de UNESCO-leerstoel Cultuurbeleid en -beheer (interculturaliteit en bemiddeling in de Balkan), hoogleraar Cultuurbeleid en Cultuurmanagement, Culturele studies, Mediastudies enz.
  Milena was e, is Commandeur dans l`Ordre des Palmes Academiques, 2002 (Ministere de l`Education Nationale, France), Lid van de Nationale Raad voor Wetenschap en Technologie (2006 - 2010); President van de Cultural Policy Research Award, 2003-2010 (European Cultural Foundation, Amsterdam); voorzitter, nu lid van de raad van bestuur van het European Diploma in Cultural Project Management (Stichting Marcel Hicter, Brussel); lid van het Uitvoerend Comité IUC Dubrovnik; lid van Art & Culture Subboard van OSI (Soros-netwerk); bestuurslid van de internationale netwerken ENCATC en ELIA. Ze was Adviseur van de minister van Cultuur van de Republiek Servië (2007-2008). 

 • Dinsdag 23 maart – 15.30u-17.30u
  AARHUS 2017 en LEEUWARDEN 2019

  In een laatste sessie delen opnieuw twee collega’s hun ervaring en expertise met ons. Voor Leeuwarden-Fryslân 2018 zijn dit Sjoerd Bootsma en Sjoerd Feitsma, voor Aarhus 2017 hebben we Lene Øster te gast.

 

 

EERDERE SESSIES

 

 • Dinsdag 9 februari – 13.30u-15.30u
  SYLVIA AMANN
  BEKIJK HIER HET VERSLAG VAN DEZE SESSIE

  Sylvia Amann (Inforelais, Oostenrijk) is een ervaren beleidsadviseur en EU-expert met focus op cultuur en culturele industrieën, alsook stedelijke en regionale ontwikkeling. Van 2015 tot voor kort was zij een van de leden van het internationale expertpanel ‘European Capital of Culture’ van de Europese Commissie. Dit panel beoordeelt per land de ingezonden kandidaturen en adviseert op basis van een shortlist de lidstaten. Via advisering, begeleiding en monitoring speelt dit panel ook een belangrijke rol tijdens de daarop volgende voorbereiding van het culturele jaar.

   

 • Dinsdag 23 februari – 15.30u-17.30u
  LILLE 2004 en RIJEKA 2020

  Tweemaal laten we sleutelfiguren uit voormalige Europese Culturele Hoofdsteden aan het woord over hun ervaringen met zowel de voorbereiding, het jaar zelf, als de doorwerking daarvan in hun stad. Voor Lille 2004 zijn Thierry Lesueur en Didier Fusillier onze gasten, voor Rijeka 2020 is dit Emina Visnic.