Cultuur Gent

De cultuurdienst van de Stad Gent
#Gent2030 Europese Culturele Hoofdstad, wij zijn er klaar voor

#Gent2030 - Euro­pe­se Cul­tu­re­le Hoofd­stad: Wij zijn kan­di­daat!

Wordt Gent binnenkort de Culturele Hoofdstad van Europa? Het zou zomaar kunnen... 

Sinds 1985 bestaat deze titel en in 2030 is het onder andere aan een stad uit België om Europese Culturele Hoofdstad te zijn. Ooit was de titel misschien een tiara in een schoonheidswedstrijd, vandaag erkent men hiermee Europese steden met lef. 

Gent heeft lef en wil in 2030 in de voetsporen treden van andere Belgische steden die al Europese Culturele Hoofdstad waren: Antwerpen in 1993, Brussel in 2000, Brugge in 2002 en Mons in 2015.

Gent heeft heel wat culturele en andere troeven in huis. Maar – nog belangrijker – we hebben die titel écht nodig om in en voor Gent via cultuur de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Want in Gent geloven we erin dat cultuur een krachtige motor is voor maatschappelijke veranderingen.

#Gent2030 Doeners- en (om)denkersfestival: een succes

Tijdens een grootschalig festival zetten we begin oktober de Gentse kandidatuur voor de titel van Europese Culturele Hoofdstad 2030 verder op de rails. Een mix aan activiteiten richtte zich tot sleutelspelers in onze stad en inspireerde heel wat stadsmakers. De vijfdaagse werd een succes met:

  • 1.343 personen die zich registreerden
  • 2.410 deelnames aan 121 sessies
  • 389 voorbereidende gesprekken en vergaderingen
  • 175 betrokken organisaties
  • 152 sprekers
  • 48 ruimtes op 13 locaties

Naast deze cijfers kregen we energie van de inhoud van alle gesprekken. Bij elke sessie werd door ons team nota’s genomen. Input die we nu meenemen in ons dossier voor Europa, en richting de volgende stap: de artistieke visie en programma.

Onder het motto 'tupe te goare' maakten we ook een groepsfoto die toont dat we in Gent allemaal samen kandidaat zijn!

Samen onderweg naar het bidbook

Tegen eind 2024 verwacht Europa een eerste uitgeschreven versie van de Gentse kandidatuur. In dat zogenaamde 'bidbook' moeten we antwoorden formuleren op vragen over bijvoorbeeld het programma, de Europese dimensie, het budget, … . De komende maanden werken heel wat Gentse betrokkenen aan die plannen voor 2030. Zo is er een 8-koppig artistiek team, bestaande uit Idries Bensbaho, Mathieu Charles, Stefaan De Winter, Jens De Wulf, Nele Keukelier, Madonna Lenaert, Naima Lafrachi en Fadma Soussi. Zij formuleren samen de artistiek-culturele lijnen voor 2030. We startten recent ook met enkele klankbordgroepen, rond bijvoorbeeld leeromgevingen of communicatie. Hierin zetelen naast culturele spelers ook mensen uit het (hoger) onderwijs, sociale middenveld, stadsdiensten en bedrijven. Zo gaan we samen onderweg naar een fantastisch, breed gedragen Gents bidbook!