Cultuur Gent

De cultuurdienst van de Stad Gent
Cultuur Gent

Nieu­we mis­sie en visie voor Cul­tuur Gent

Onder begeleiding van de dienst organisatieontwikkeling van de Stad werkte Cultuur Gent de voorbije weken en maanden aan een toekomstplan, een nieuw verhaal.

We legden daarvoor ook ons oor te luister bij een aantal partners. Onmogelijk om iedereen te beluisteren, maar desalniettemin kregen we een aantal inzichten mee. En we deden ook aan zelfreflectie.

 • We willen onze partners nog beter kennen en op basis van de noden binnen de sector het cultuurbeleid uitstippelen en bijsturen
 • We willen meer rock ’n roll zijn
 • We willen duurzame keuzes maken en een open team zijn
 • We werken in functie van het algemeen belang..
 • We houden de vinger aan de pols van maatschappelijke uitdagingen die cultuur overstijgen
 • We willen klaar staan om in 2030 Europese culturele hoofdstad te zijn

Een nieuw verhaal betekent echter niet dat we het verleden wegvegen, want dat zou zonde zijn. Alle Cultuur Gent medewerkers engageren zich vandaag, net zoals in de voorbije jaren om iedereen met een hart voor cultuur in Gent te ondersteunen. 

Het is zo dat je als beleidsdienst een aantal zaken gewoon moet doen. We zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor een groot bedrag aan subsidies op jaarbasis.  Dit is geld voor projecten, structurele werkingen, infrastructuur en dergelijke meer. Dit betekent een grote verantwoordelijkheid en we moeten dit alles ook continu kunnen verantwoorden. In Gent besparen we niet op cultuur, gelukkig maar. En toch staan de uitgaven voor cultuur maatschappelijk onder druk. Daar willen we en moeten we op voorbereid zijn. 

Zo nu en dan is het wel zinvol om de focus opnieuw helder te stellen en bij te sturen waar nodig. Maar daarbij ook uit te leggen waarom we er zijn en wat we willen en kunnen betekenen. En dit is wat we ook gedaan hebben. 

Samen met de cultuursector en vele anderen willen we Gent als cultuurstad blijvend op de kaart kunnen zetten. Als culturele hoofdstad dus! 

Elke organisatie heeft een droom, een tijdloze missie. En dit is die van ons:

Cultuur Gent verweeft in interactie met gepassioneerde spelers, makers en liefhebbers mee kunst en cultuur in de stad. Zo maken we samen werk van een content Gent.

Dit vertalen we als volgt:

Cultuur Gent is dé regisseur van  het cultuurbeleid van de Stad. 

In interactie met...

 • We bereiden toekomstig beleid voor in samenspraak met onze belanghebbenden, we gaan in dialoog met het bestuur en we voeren de beslissingen in dialoog met onze partners uit. 
 • Het algemeen belang staat daarbij altijd voorop: we verbinden en werken samen met kunst- en cultuurmakers, spelers en liefhebbers die we faciliteren, adviseren en ondersteunen. 
 • Cultuur Gent bewaakt de kwaliteit door in te zetten op rapportering, expertise en evaluatie. 
 • Eigen projecten, initiatieven, …  die we initiëren, organiseren en coördineren zijn in lijn met onze beleidsdoelstellingen en steeds in samenwerking met partners (middenveld, stadsdiensten, hogere overheden, …) . Zo willen we inspelen op vragen en signalen.
 • We zijn een open dienst (onthaal) met een klantgerichte organisatie.

We verweven kunst en cultuur in de stad…

 • Dit doen we door onze projecten, initiatieven, KIPR, subsidies, coaching, 
 • We werken daarbij maximaal mogelijke drempels weg. Cultuur Gent is een expertisecentrum om de transversale thema’s zoals toegankelijkheid, diversiteit, inclusie, duurzaamheid… te bewaken en te voeden. 

Cultuur Gent maakt mee de Gentse kunst- en cultuursector zichtbaar in Gent en is een voorbeeld voor de regio, België en ver daarbuiten. 

 • Bijvoorbeeld: AVIAMA, Eurocities, samenwerking met Zeeland, … 

 

Hoe willen we dat doen? Uiteraard hoort hier een passend organisatiemodel bij. Dit betekent dat we ons focussen op onze partners en die zijn:

De Gentenaars:

 • We verlagen samen de drempels tot culturele activiteiten
 • We werken niet betuttelend, maar werken samen met Gentenaars om cultuur te maken 

De creatieven of cultuurmakers in onze stad:

 • We geven kansen aan iedereen die mee kunst en cultuur wil maken
 • We begeleiden en coachen hen om maximaal drempels te verlagen tot de beschikbare subsidiekanalen 

De grote huizen en structurele werkingen:

 • Samen met diegenen die structureel ondersteund worden willen we nadenken hoe we maatschappelijk vraagstukken aanpakken
 • We sensibiliseren en willen graag samen nadenken hoe we de ondersteuning van de cultuurmakers in onze stad kunnen verbeteren.

De stad: 

 • We willen cultuur hoger op de agenda bij stadsontwikkeling
 • Kunst in de publieke ruimte is daar een fundamenteel onderdeel van. We hebben een aantal topkunstenaars in onze stad. Hoe kunnen we hen ook meer visibel maken in Gent?

Ons verhaal is nog niet af. Het zal trouwens nooit echt af zijn. We blijven onze werking aanpassen aan de noden, wensen en maatschappelijke veranderingen. De komende maanden werken we verder aan ons toekomstplan. 

We houden jou graag van op de hoogte. Via onze nieuwsbrief, netwerkmomenten en zoveel meer. 

—— Blijf op de hoogte

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste nieuws over Cultuur in Gent als eerste in je mailbox en blijf op de hoogte van info-avonden, sessies, subsidie-deadline en onze projecten.