Cultuur Gent

Hét aanspreekpunt voor Gentse cultuurmakers en cultuurliefhebbers
Caemersklooster

nieu­we open oproep naar kan­di­da­ten voor de artis­tie­ke exploi­ta­tie van het Cae­mers­kloos­ter

Stad Gent wil het Caemersklooster in het Patershol in de toekomst verder inzetten als ontwikkelings- en presentatieplek voor beeldende kunsten.

Daarom komt er een nieuwe oproep naar kandidaten voor de artistieke exploitatie van het historisch gebouw in het centrum van de stad. Kandidaten voor de exploitatie vanaf 1 juni 2022 kunnen zich aanmelden tot en met 4 oktober 2021.

Wie komt in aanmerking?

Kandidaat-exploitanten kunnen de realisatie van een aantal geslaagde artistieke projecten voorleggen die ook op zakelijk vlak tot een goed einde gebracht werden. in het Caermersklooster willen zij een experimentele mix van artistieke praktijken ontwikkelen.

De artistieke invulling van het Caermersklooster is gestoeld op aandacht voor onderzoek, reflectie, ontwikkeling en verrijking van de artistieke praktijk, en moet bovendien een wisselwerking beogen met de imposante architectuur van het gebouw. Het is een plek voor uitwisseling, kruisbestuiving en interactie tussen verschillende disciplines in de beeldende kunst. Een plek voor ontmoeting tussen kunstenaars, bemiddelaars, experten en coaches, maar ook tussen buurtbewoners, erfgoedliefhebbers, toeristen en een ruim en divers publiek.

Sinds 1 juni 2018 wordt het Caermersklooster als creatief platform voor beeldende kunst ingevuld door vzw Kunsthal Gent. Deze vier jaar durende overeenkomst loopt af op 31 mei 2022. Daarom wordt een nieuwe open oproep gelanceerd.

Wat heeft Stad Gent te bieden?

De Stad Gent zal met de uiteindelijk gekozen exploitant een overeenkomst aangaan voor vijf jaar vanaf 1 juni 2022, waarbij de Stad:

  • Een toelage van 261.000 euro voorziet om de artistieke invulling en de cultuur-toeristische ontsluiting van het klooster te realiseren
  • Een toelage van 53.500 euro voorziet om de kosten voor de nutsvoorzieningen te betalen
  • De exploitant zal ondersteunen voor het algemeen beheer en het onderhoud van het gebouw

Praktisch

  • Kandidaten kunnen de volledige oproep en het bestek opvragen bij Cultuur Gent, telefonisch op het nummer 09 269 84 80, of via e-mail cultuur@stad.gent.
  • Op 11 september 2021 is er een plaatsbezoek waarop deelnemers verplicht aanwezig moeten zijn indien zij zich kandidaat willen stellen. Dat plaatsbezoek zal een rondleiding omvatten alsook de mogelijkheid om vragen te stellen en onderling met andere kandidaten mogelijkheden tot samenwerking af te toetsen.
  • Kandidaturen moeten uiterlijk op maandag 4 oktober 2021 om 12 uur schriftelijk worden ingediend op het stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Contact

—— Blijf op de hoogte

Schrijf je in op de nieuwsbrief