Cultuur Gent

Hét aanspreekpunt voor Gentse cultuurmakers en cultuurliefhebbers
Banner

Twee nieu­we sub­si­die­re­gle­men­ten kunst, cul­tuur en cul­tu­reel erf­goed van­af 2021

De Stad Gent lanceert op 1 juli 2020 twee nieuwe subsidiereglementen.

De Stad Gent lanceert op 1 juli 2020 twee nieuwe subsidiereglementen voor financiële ondersteuning van projecten én werkingen kunsten, cultuur en cultureel erfgoed 2021-2025.

 

Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van de werking van organisaties in kunsten en cultureel erfgoed voor periode 2021-2025

​Eerste indiendatum is 1 september 2020 voor een aanvraag voor werkingssubsidie 2021-2022.

Met een nieuw reglement voor werkingssubsidie wil de Stad Gent de financiële ondersteuning structureler aanpakken van organisaties die hun sporen hebben verdiend in het veld van kunsten en cultureel erfgoed, inclusief kunst-educatieve en sociaal-artistieke werkingen. De toegekende subsidie geldt voor meerdere jaren, en biedt aldus een financiële zekerheid voor een langere periode. Het nieuwe reglement vervangt de vroegere ‘nominatieve subsidies’ aan organisaties uit kunsten, cultuur en cultureel erfgoed.

Organisaties kunnen een gemotiveerde subsidieaanvraag indienen, op basis van een actueel dossier dat door een jury met experten wordt beoordeeld.

Dit reglement richt zich enkel tot organisaties met rechtspersoonlijkheid en maatschappelijke zetel in Gent. De aanvrager heeft als hoofddoelstelling een werking inzake kunsten of cultureel erfgoed. De werking moet het louter projectmatige overstijgen. Dit betekent dat:

  • de aanvrager in een periode van 6 jaar voorafgaand aan de aanvraag via de dienst bevoegd voor cultuur van de Stad Gent ofwel minstens 3 keer projectsubsidies ofwel minstens 1 nominatieve subsidie heeft ontvangen;
  • de aanvrager minstens 3 projecten realiseert op jaarbasis of kan aantonen dat er een werking plaatsvindt die het louter projectmatige overstijgt sinds minstens 3 jaar.

Meer info over mogelijkheden en voorwaarden in het subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van de werking van organisaties in kunsten en cultureel erfgoed voor periode 2021-2025.

Ga naar het aanvraagformulier en dien je aanvraag in uiterlijk op 1 september 2020.

Heb je bijkomende vragen of weet je niet zeker of je in aanmerking komt? Stel je vraag of neem contact op met het Team Advies & Ondersteuning van Cultuur Gent!

(Je kan je vraag voorlopig enkel stellen via e-mail. Vermeld zeker je telefoonnummer. Indien nodig belt Cultuur Gent je op.

 

Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van projecten van organisaties in kunst, cultuur en cultureel erfgoed voor periode 2021-202

Eerste indiendatum is 1 oktober 2020 voor projecten met start tussen 1 januari en 31 maart 2021.

 

Het subsidiereglement voor subsidiëring van projecten blijft een vaste waarde in de ondersteuning van het brede cultuurlandschap in Gent. Door het subsidiëren van culturele, artistieke en cultureel erfgoedprojecten wil de Stad Gent impulsen geven aan het stedelijk cultuurlandschap, met aandacht voor opkomend talent, gevestigde namen en individuele kunstenaars en organisaties op een sleutelmoment in hun carrière.

Het reglement voor projectsubsidie is grondig vernieuwd en bevat enkele nieuwigheden maar ook belangrijke wijzigingen. De huidige doorlopende indiening wordt vervangen door 4 aanvraagrondes per jaar (1 per kwartaal) met vaste uiterste indiendatum.

De verplichting om een maatschappelijke zetel of domicilie te hebben in Gent is versoepeld. Daartegenover ligt nu een grotere nadruk op de relevantie voor Gent en de Gentenaren bij de beoordeling van het project.

Er worden 4 soorten projecten gesubsidieerd:

  • ‘Culturele en artistieke projecten’: kwalitatieve culturele projecten, vernieuwende en experimentele projecten die een impuls geven aan het cultuur- en kunstenlandschap in de stad. De vroegere ‘Internationale projecten’ worden geïntegreerd in deze categorie.
  • ‘Educatieve, sociaal-artistieke of participatieve projecten’: projecten in kunst, cultuur en cultureel erfgoed met klemtoon op buurten en wijken en/of doelgroepen en kansengroepen. De vroegere buurt- en wijkprojecten worden geïntegreerd in deze categorie;
  • ‘Cultureel erfgoedprojecten’ is een nieuwe categorie: projecten die een impuls geven aan een kwaliteitsvolle zorg voor en vernieuwende omgang met cultureel erfgoed in de stad;
  • ‘Niet-periodieke publicaties’: eenmalige publicaties ongeacht het medium. De publicatie moet een duidelijke cultuur-historische, artistieke, culturele of kunst-kritische inhoud hebben en een link hebben met Gent.

Nieuw is de mogelijkheid voor jaarlijks terugkerende projecten om een meerjarige projectsubsidie aan te vragen voor maximaal 3 jaar (uitgezonderd voor niet-periodieke publicaties).

 

Opgelet! Het huidige reglement blijft van kracht tot eind 2020 voor projecten die starten of plaatsvinden in 2020. Huidig en nieuwe reglement voor ondersteuning van projecten in kunst en cultuur zijn bijgevolg gelijktijdig van kracht van 1 juli tot en met 31 december 2020.

Vergelijk het huidige en nieuwe reglement voor ondersteuning van projecten.

Meer info over mogelijkheden en voorwaarden in het Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van projecten van organisaties in kunst, cultuur en cultureel erfgoed voor periode 2021-2025.

Ga naar het aanvraagformulier.

Heb je bijkomende vragen? Neem contact op met het Team Advies & Ondersteuning van Cultuur Gent!

Je kan je vraag voorlopig enkel stellen via e-mail. Vermeld zeker je telefoonnummer. Indien nodig belt Cultuur Gent je op.

—— Blijf op de hoogte

Schrijf je in op de nieuwsbrief