Cultuur Gent

De cultuurdienst van de Stad Gent
Cultuur Gent

Team

Directie

 • Lien Van de Velde - Directeur Cultuur Gent, Gent2030
 • Els Uytterhoeven - Beleidsmedewerker cultuur, Gent2030, intergemeentelijke & Europese/internationale samenwerking, communicatie, literatuur & poëzie

 

Team Gentenaars

 • Gert Decraene - Cultuurparticipatie, technische projectondersteuning en uitwerking
 • Albane Vangheluwe - Cultuurparticipatie, buurt en wijkprojecten, cultuurraad
 • Stef Bossuyt - Cultuurparticipatie, muziek, subsidies voor repetitieruimtes, coördinatie Artiest zkt ... 
 • Jabez Sinnesael - Grafisch vormgever, communicatie, Gent2030, onthaal, cultuurparticipatie
 • Hidsert De Winter - Communicatie, illustrator, cultuurparticipatie
 • Karline Bockaert - Onthaal, protocollaire projecten, erkenningen, kennisfiches, contact Gentinfo, cultuurparticipatie
 • Nadia Oubari - Publiekswerking cultuurparticipatie

 

Team Cultuurhuizen en Cultuurmakers

 • Bram Ghyoot - Zakelijke leiding Cultuur Gent
 • Marijke Leye - Algemene coördinatie subsidiedossiers en vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede
 • Chantal Tollens - Subsidies culturele en artistieke projecten
 • Hannah Gillis - Vrijwilligerswerking, eventplanning, subsidies amateurkunst muziek en theater, subsidie kunstbeoefening in de vrije tijd, inclusie (toegankelijkheid & diversiteit), onthaal
 • Vince Delhaye - Gent2030, projectuitwerking en ondersteuning, innovatie en digitalisering,  film/audiovisueel
 • Margie Van de Slycke - Subsidies culturele en artistieke projecten
 • Gosia Matwiejak - Subsidies culturele en artistieke projecten
 • Syf Capoen - Stadsdagen, zalenbeheer, onthaal

 

Team Stad

 • Dries Van Melkebeke - Street art en kunst in de publieke ruimte
 • Katrien De Tremerie - Beeldende kunsten
 • Wietske Vos - Kunst in de publieke ruimte, communicatiemedewerker, creatieve economie
 • Kurt Baeyens - Zalenbeheer, publipanelen
 • Frederik De Winter - databeheer en IT coördinator