Cultuur Gent

De cultuurdienst van de Stad Gent
Broche en HD 400 ©Michiel Devijver

Bro­che en HD 400

Na de heraanleg van de korenmarkt werden twee verticale kunstwerken van de internationaal vermaarde kunstenaressen Ayşe Erkmen en Ann Veronica Janssens toegevoegd. De kunstwerken positioneren de Korenmarkt tegenover de drie Gentse torens en de stadshal. Ze zijn een modern antwoord op de historische torenrij.

Ayşe Erkmen verwerkte in haar kunstwerk de vorm van de ramen van middeleeuwse gebouwen tot schakels die schitteren als een gouden ketting. Haar werk is speels, elegant en met een hoogte van maar liefst 20 meter imposant tegelijk. ‘Broche’ staat aan het eeuwenoude kruispunt van de Donkersteeg, op de historische weg naar Brabant die dwars door Gent loopt.

Ayse Erkmen is één van de toonaangevende beeldhouwers van haar generatie.  Haar artistieke praktijk kenmerkt zich door een uitgesproken aandacht voor de historische en maatschappelijke context waarin een sculptuur ontstaat.  In dit kunstwerk heeft Ayse een uitgesproken respect voor de omgeving verbonden met de elegantie van een leesbaar beeld. 

http://ayseerkmen.com/ 

Ann Veronica Janssens maakte een stalen balk van 19 meter met één gepolijste zijde. De schaduw van de balk en de reflectie van de spiegelzijde zorgen voor een spel van licht en schaduw.  Op 1 mei om 16 uur liggen de schaduw en de reflectie precies in elkaars verlengde.  De naam 'HD 400' verwijst naar de steunbalk die in veel moderne gebouwen gebruikt wordt.

Ann Veronica Janssens (°Engeland 1956) woont en werkt in Brussel.  Ze is een beeldhouwer van het licht, van het geluid en van de ruimte en gaat bijna altijd op minimale wijze tewerk zonder echt bij de minimal art te behoren.  Haar werk weerkaatst dikwijls het licht en ook de omgeving  en dit zorgt voor een verrassend optisch effect.