Cultuur Gent

De cultuurdienst van de Stad Gent
Lindert Steegen ©Michiel Devijver

Lin­dert Steegen

Het plein voor de winkel van Albert Hein aan de Overpoortstraat was vroeger een grijze hoek. Nu is het een heel inspirerend en kleurrijk verhaal. De vloerschildering van 200 m² kwam tot stand op vraag van de eigenaar en beheerder van het winkelcentrum in de Overpoort.

Kunstenaar Lindert Steegen vond de locatie interessant om artistiek mee aan de slag te gaan. "Ik merkte dat mensen hier verschillende looplijnen nemen. Die heb ik visueel proberen naar boven te brengen. Van beneden gezien is het figuratief en abstract. Kijk je vanuit het gebouw, dan zie je een mooi geheel. Er zit ook een duif in verwerkt.” Een duif komt vaak terug in het werk van Lindert en symboliseert de vrijheid.