Cultuur Gent

Hét aanspreekpunt voor Gentse cultuurmakers en cultuurliefhebbers
Huurcompensatie Coronacrisis

Huur­com­pen­sa­tie­pre­mie voor door corona­cri­sis geteis­ter­de cul­tu­re­le ver­e­ni­gin­gen uit­ge­breid met drie maan­den

Voor de cultuursector zijn het zware tijden. De coronacrisis en de daaruit voortkomende restricties hebben ertoe geleid dat heel wat culturele verenigingen en organisaties hun activiteiten noodgedwongen hebben moeten inkrimpen en in heel wat gevallen zelfs hebben moeten stopzetten. Door de coronamaatregelen zijn de belangrijkste inkomstenbronnen voor deze sector weggevallen.

Stad Gent voorziet een huurcompensatie om culturele verenigingen doorheen deze moeilijke tijden te loodsen.

Het bedrag van de subsidie bedraagt het totaal van de verschuldigde en/of betaalde huurprijs voor de maanden april, mei, juni, oktober, november en/of december 2020, met een maximumbedrag van 500 euro per maand en een totaal maximumbedrag van 1.500 euro voor drie maanden of 3.000 euro voor zes maanden.

Meer info, voorwaarden en aanvraagformulier.

Met dit steuninitiatief hoopt de Stad bij te dragen aan een coronaresistente cultuursector. Culturele verenigingen zijn een onmisbare schakel in de ketting die van Gent een bruisende cultuurstad maakt.

De subsidieaanvraag dient ingediend te worden aan de hand van het daartoe bestemde formulier.