Cultuur Gent

De cultuurdienst van de Stad Gent
Meer subsidiemogelijkheden

Meer sub­si­die­mo­ge­lijk­he­den

Ontdek meer subsidiemogelijkheden via:

 • de Federatie sociaal-cultureel werk & amateurkunsten
   
 • de Vlaamse overheid biedt een waaier aan subsidiemogelijkheden voor cultuur, kunst en erfgoed aan. Deze subsidies vinden hun oorsprong in decreten zoals het Participatiedecreet, het Kunstendecreet en het Cultureelerfgoeddecreet.
   
 • het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF)
  Het VAF biedt financiële steun voor de productie van films, reeksen, games en interactief werk vanaf het scenario tot de postproductie.
  Makers, vertoners en distributeurs kunnen rekenen op professionele omkadering voor hun activiteiten.
  En ook voor de internationale promotie van Vlaamse films, reeksen en games is er steun, net als voor organisaties die inzetten op een levendige, kwalitatieve en diverse filmcultuur in Vlaanderen.
   
 • Literatuur Vlaanderen ondersteunt de boekensector in Vlaanderen van auteur tot lezer. Auteurs, illustratoren en vertalers in het Nederlands kunnen financiële steun aanvragen voor de creatie van literair werk. Dat leidt tot een divers aanbod, dat Literatuur Vlaanderen tot bij lezers in binnen- en buitenland wil brengen. Daarom ondersteunt het ook uitgeverijen van Nederlandstalige literatuur en van literatuur vertaald uit het Nederlands. Bovendien heeft Literatuur Vlaanderen ook subsidies voor organisaties die literaire evenementen of leesbevorderende activiteiten plannen.