Cultuur Gent

De cultuurdienst van de Stad Gent
Meerjarige werkingssubsidies Cultuur Gent

Meer­ja­ri­ge wer­kings­sub­si­dies (2021-2025)

De Stad Gent verleent meerjarige werkingssubsidies aan professionele organisaties om hun werking in kunsten en cultureel erfgoed te steunen.

De laatste indiendatum was 1 september 2022 voor de subsidieperiode 2023-2025 (3 jaar), er kan dus niet meer ingediend worden op dit reglement.

 

Wie kan de subsidie aanvragen?

Enkel een organisatie met een rechtspersoonlijkheid kan een aanvraag indienen voor een werkingssubsidie.

 

Welke voorwaarden zijn er?

 • De organisatie heeft als hoofddoelstelling een werking inzake kunsten of cultureel erfgoed
 • De organisatie heeft een maatschappelijke zetel in Gent
 • De werking van de organisatie vindt in belangrijke mate plaats in Gent en/of heeft een hoge relevantie voor de stad Gent en haar inwoners en/of draagt in belangrijke mate bij aan de uitstraling van de Stad Gent als stad van kunsten en cultureel erfgoed
 • De organisatie heeft in een periode van 6 jaar voorafgaand aan de aanvraag via de dienst bevoegd voor cultuur van de Stad Gent ofwel minstens 3 keer projectsubsidies ontvangen ofwel minstens 1 nominatieve subsidie ontvangen
 • De organisatie realiseert minstens 3 projecten op jaarbasis of de organisatie kan aantonen dat er een werking plaatsvindt die het louter projectmatige overstijgt sinds minstens 3 jaar

 

Lees alles over de voorwaarden in het subsidiereglement voor financiële ondersteuning van de werking van organisaties in kunsten en cultureel erfgoed voor periode 2021-2025.

 

Wanneer dien je een subsidieaanvraag in?

De subsidieaanvraag kan worden ingediend uiterlijk op 1 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de subsidieperiode van 2 of 3 jaar moet starten:

 • 1 september 2020 voor de subsidieperiode 2021-2022 (2 jaar)
 • 1 september 2022 voor de subsidieperiode 2023-2025 (3 jaar)

 

Hoe dien je een subsidieaanvraag in?

Dien je aanvraag in via het aanvraagformulier.

 

Wat gebeurt er na de aanvraag?

 1. Cultuur Gent controleert je aanvraag eerst op ontvankelijkheid en kan eventueel extra informatie opvragen.
 2. Je aanvraag wordt beoordeeld door een jury met leden van het Departement Cultuur, andere betrokken stadsdiensten en eventueel externe experts. De jury beoordeelt elke aanvraag volgens vastgelegde criteria die je kan terugvinden in het subsidiereglement.
 3. Het college van burgemeester en schepenen neemt ten laatste binnen de vier maanden na de uiterste indiendatum van de desbetreffende subsidieronde  een beslissing tot al dan niet toekenning van de subsidie op basis van het advies van de jury.
 4. Je ontvangt een schriftelijke bevestiging van deze beslissing.

 

Hoe wordt de subsidie uitbetaald?

In het eerste jaar gebeurt de uitbetaling van de subsidie uiterlijk 2 maanden na goedkeuring van de subsidie. In het tweede en derde jaar wordt de subsidie uitbetaald uiterlijk 2 maanden na ontvangst van het volledige jaarverslag van het vorige werkingsjaar.

 

Bekijk het volledige subsidiereglement

 

—— Kom praten!

Heb je een pril idee en wil je graag advies over de ondersteuningsmogelijkheden voor jouw project? Heb je vragen over de subsidies of weet je niet goed waar te beginnen? Cultuur Gent staat voor je klaar met advies en begeleiding op maat.

Neem contact op met Cultuur Gent