Cultuur Gent

De cultuurdienst van de Stad Gent
Subsidies voor theatergezelschappen Cultuur Gent

Sub­si­dies voor the­a­ter­ge­zel­schap­pen

Cultuur Gent verleent subsidies aan Gentse theatergezelschappen voor hun werking en voor het huren van infrastructuur voor hun activiteiten. 

Welke theatergezelschappen komen in aanmerking? 

Gentse theatergezelschappen kunnen een jaarlijkse subsidie voor hun werking aanvragen op voorwaarde dat ze: 

  • Erkend zijn als socio-culturele vereniging door het Gentse stadsbestuur. Is jouw organisatie dat nog niet? Vraag dan hier je erkenning aan!
  • Niet structureel gesubsidieerd worden door de stedelijke of Vlaamse overheid.
  • Minstens één keer hebben opgetreden tijdens het afgelopen seizoen 2020-2021 met een nieuwe avondvullende productie, gecreëerd op het grondgebied van de Stad Gent. U kan hierbij ook kiezen om het seizoen 2019-2020 als basis voor de berekening van de subsidie te nemen. In dit geval hoeft het reeds ingediende bewijsmateriaal niet opnieuw te worden meegestuurd.

De Stad Gent kent eveneens subsidies toe aan Gentse theatergezelschappen voor het huren of in eigendom verwerven van infrastructuur voor hun activiteiten onder volgende voorwaarden:

  • Het theatergezelschap is erkend als socio-culturele vereniging. Is jouw organisatie nog niet erkend door de Stad Gent? Vraag dan hier je erkenning aan!
  • Niet structureel gesubsidieerd worden door de stedelijke of Vlaamse Overheid.
  • De repetities moeten geleid hebben tot (een) opgevoerde productie(s) tijdens het afgelopen theaterseizoen 2020-2021. U kan hierbij ook kiezen om het seizoen 2019-2020 als basis voor de berekening van de subsidie te nemen. In dit geval hoeft het reeds ingediende bewijsmateriaal niet opnieuw te worden meegestuurd.
  • De voorstellingen moeten op het grondgebied van Gent plaatsvinden.
  • De producties dienen avondvullend te zijn met de nadruk op gesproken woord.
  • aanvragen moeten gestaafd worden met bewijsmateriaal.

Gedetailleerde voorwaarden voor huur- en/of werkingssubsidies vind je terug in de subsidiereglementen en de indienprocedures.

Hoe dien je een subsidieaanvraag in? 

Dien de aanvraag van je theatergezelschap voor het komende culturele seizoen uiterlijk op 30 september in bij Cultuur Gent. 

—— Kom praten!

Heb je vragen over de subsidies of weet je niet goed waar te beginnen? Cultuur Gent staat voor je klaar met advies en begeleiding op maat.

Neem contact op met Cultuur Gent