Cultuur Gent

Hét aanspreekpunt voor Gentse cultuurmakers en cultuurliefhebbers
banner Artiest zkt

Prak­ti­sche info voor orga­ni­sa­to­ren

Wat zijn de voorwaarden om een gratis artiest te boeken via Artiest zkt ... ?

Zolang dit nodig is omwille van de covid-maatregelen zullen evenementen met artiesten niet toegelaten worden. Je kan de updates hierover volgen op https://cultuur.stad.gent/nl/artiest-zkt/covid-maatregelen 

  • Je evenement moet een gratis en publiek toegankelijk straat- of buurtinitiatief zonder winstoogmerk zijn op Gents grondgebied. Het evenement mag zowel binnen als buiten en zowel op privé- als publiek domein plaatsvinden. 
  • Je evenement moet plaatsvinden voor 30 juni 2022. Anders dan voorheen kan je ook een beroep doen op de actie in juli 2021.
  • Je aanvraag moet ingediend worden door minstens drie initiatiefnemers die in dezelfde straat of in elkaars onmiddellijke omgeving maar niet op hetzelfde adres wonen en moet bekrachtigd worden door zeven handtekeningen van andere buurtbewoners die eveneens niet op een zelfde adres wonen. 
  • Je kan per straat slechts één maal per kalenderjaar in aanmerking komen voor een door de stad betaald optreden. Het staat organisatoren uiteraard vrij om op eigen initiatief meerdere concerten of evenementen met artiesten uit de Artiestengids te organiseren. Hiervoor kan je als organisator rechtstreeks contact opnemen met de artiest van jouw keuze. 
     

Hoe boek je een artiest via Artiest zkt ...?

  1. Neem een kijkje in de Artiestengids 2020-2021.Heb je een act gevonden die bij jouw evenement past? Neem contact op met de artiest en bespreek de beschikbaarheid op de datum van het evenement en de praktische afspraken, van timing tot het technische materiaal dat voor de act voorzien moet worden.
  2. Registreer jouw boeking minstens twee weken voor het optreden bij Cultuur Gent via het aanvraagformulier. Op die manier kan Cultuur Gent jou een betaalbon bezorgen waarmee na het optreden jouw artiest kan betaald worden. 
  3. Vul op de dag van het optreden samen met de artiest de betaalbon in en geef deze mee met de artiest. De artiest dient de bon in bij Cultuur Gent, dat vervolgens instaat voor de betaling van de artiest.  

 

—— Ga op zoek naar een artiest voor jouw evenement!

Elk jaar selecteert een professionele jury meer dan 100 Gentse topacts die geschikt zijn voor optredens op buurtfeesten en huiskamerconcerten. Van intieme singer-songwriters, verfijnde jazztrio's en stoere rockbands tot een multicultureel dansspektakel, hippe clowns of straattheater.

Bekijk de Artiestengids 2020-2021

—— Registreer je boeking bij Cultuur Gent

Vul het aanvraagformulier in om jouw boeking te registreren bij Cultuur Gent en de betaalbon voor de artiest te ontvangen. Omwille van de corona-omstandigheden kan je het ook gewoon mailen naar cultuur@stad.gent

Aanvraagformulier Artiest zkt ...

Enkele handige tips

Voor je een artiest boekt

Overtuig je buren om een buurtfeest te organiseren 

Heb je zin om een straatfeest of huiskamerconcert te organiseren? Peil bij je buren naar hun verwachtingen!
Honderden Gentse straatfeesten per jaar tonen aan dat het opzetten van een feest niet moeilijk is. Het begint meestal met een gek idee dat snel genoeg gedeeld wordt tussen enkele buren. Zo lang je zelf maar enthousiast bent over het initiatief, is de nodige hulp van vrijwilligers/buren meestal gemakkelijk te vinden.
Huiskamerconcerten inrichten is zelfs nog eenvoudiger. Als de meubels herschikt raken en een lading klapstoeltjes in rijen wordt geplaatst, kan de gemiddelde Gentse huiskamer vlot tot dertig bezoekers aan. Mét muzikanten. En als je samen met enkele buren meerdere livings openstelt en jouw publiek laat rondtrekken, heb je meteen een cultureel event dat jouw buurt plots tot een concertzaal omvormt.

Kies een artiest die bij jouw evenement past

Denk voor je een artiest selecteert na over de sfeer die je graag op je evenement wilt creëren en het type publiek dat je verwacht. Praat hier uitvoerig over met je buren en medeorganisatoren! Het is belangrijk dat iedereen dezelfde verwachtingen heeft en gelukkig is met de gekozen act. Bovendien zal een open gesprek ook makkelijker de praktische hulp voor de organisatie van je evenement op gang brengen.  

Maak van jouw buurtfeest een echt evenement

We bieden dezelfde groep bewoners, hetzelfde Gentse straat- of buurtcomité, de mogelijkheid om per kalenderjaar één maal gratis een beroep te doen op onze artiesten. Je kan aanvragen indienen voor feesten tussen 1 augustus 2020 en 30 juni 2021. Zowel de zomerse barbecue, de stemmige nieuwjaarsreceptie of het gezellig huiskamerconcert kunnen dus cultureel versterkt worden met verrassende kwaliteitsvolle optredens of acts. Maar niets belet je uiteraard om van jouw buurtfeestje een groter evenement te maken waarbij andere artiesten uit de lijst gewoon betaald worden. Met de artiesten kan vlot te onderhandeld worden over de grootte van de act en de kostprijs. Kosten die doorgaans gemakkelijk gedekt  raken door de inkomsten van de bar of een Samen-aan-Zet-subsidie.

Ter voorbereiding van het optreden

Leg jouw artiest in de watten

Een artiest moet het gevoel hebben dat hij of zij echt welkom is en mee het feest mag maken. Duid een verantwoordelijke aan die zich gedurende het hele feest om de artiest bekommert, zijn of haar telefoonnummer op zak heeft, hem of haar ontvangt, de plaats aanwijst, eventuele technische problemen oplost, een parkeerplaats regelt, drank en eventueel eten voorziet en de betaalbon mee invult.

Verstrek eventueel het technisch materiaal

De technische fiche, de apparatuur die een muzikant nodig heeft om op te kunnen treden, is het belangrijkste element in de voorbereidende gesprekken. De ene artiest brengt alles zelf mee, bij de andere moet de organisator voor een deel instaan. Je kunt het meeste basismateriaal ontlenen bij de Dienst Evenementen en Feesten van de Stad Gent of bij de uitleendienst van de Provincie Oost-Vlaanderen. Reserveer dit tijdig, want de voorraad is niet eindeloos.

Na afloop van het optreden

De betaalbon

Vul samen met de artiest de betaalbon in die je van Cultuur Gent hebt ontvangen en geef die met hem of haar mee. Cultuur Gent staat nadien in voor de betaling van de artiest. Je mag Cultuur Gent altijd een review of een quote sturen die dan mee op de website wordt geplaatst.

SABAM en Billijke Vergoeding

Voor de duur van het optreden en de prestatie van de artiest betaalt de stad de eventuele rechten aan Sabam. Voor muziek buiten het optreden om dien je zelf uw aanvragen te doen bij Sabam en bij de Billijke vergoeding. Verlies dit zeker niet uit het oog want bij nalatigheid en controle kunnen die kosten oplopen.

Download het aanvraagformulier Artiest zkt ...

—— Lees het volledige stedelijke reglement over Artiest zkt ...

Reglement Artiest zkt ...