Cultuur Gent

De cultuurdienst van de Stad Gent
Gent2030 communicatiedownloads

Gent2030 com­mu­ni­ca­tie­tools

Onze kandidatuur toegelicht

Gent is kandidaat om Europese Culturele Hoofdstad in 2030 te worden. Gent heeft lef en wil in 2030 in de voetsporen treden van andere Belgische steden. De komende jaren maakt Gent extra ruimte voor experiment en wil het specifieke speerpunten realiseren die grote stappen voorwaarts zijn voor cultuur in Gent én Europa.
Hier vind je een korte samenvatting van het proces van onze kandidatuur.

Presentatie Gent2030

Presentation Gent2030 (EN)

 

 

Gent2030 'Boilerplate'

Gent wil in 2030 Europese Culturele Hoofdstad worden. Dat is een titel voor steden die geloven in de kracht van cultuur, en die cultuur gebruiken om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. In Gent geloven we daarin. Want hier zetten we cultuur in om samen te werken met àlle Gentenaars, om te versterken wat ons verbindt, om ruimte vrij te maken - in onze wijken én in onze hoofden. Het is een manier om te zeggen: hier kan iedereen zich thuis voelen, en hier mag iedereen zichzelf zijn. In 2026 weten we of we de titel op z’n Gents gaan mogen vieren, en zo de rest van Europa kunnen inspireren.

Gent2030 'Boilerplate' (EN) 

Ghent wants to be European Capital of Culture in 2030. A title for cities that believe in the power of culture, and use culture to tackle societal challenges. In Ghent, this is what we believe. Because we use culture to work with all Ghentians, to strengthen what unites us and to free up space, both in our neighbourhoods and in our heads. It is our way of saying that everyone can feel at home in our city and that everyone can be themselves. In 2026 we will know whether we will be able to celebrate this title the Ghent way and thus be an inspiration for the rest of Europe.

 

 

Download het Gent2030 logo

Download the Ghent2030 logo