Cultuur Gent

De cultuurdienst van de Stad Gent
#Gent2030 Doeners- en (om)denkersfestival

#Gent2030 Doe­ners- en (om)denkersfestival, Okto­ber 2023

3-7 okt 2023

#GENT2030 DOENERS- EN (OM)DENKERSFESTIVAL
3 t.e.m. 7 okto­ber 2023 / Verspreid over onze stad

In 2030 leveren België en Cyprus de Europese Culturele Hoofdstad  en Gent is kandidaat! Om deze kandidatuur kracht bij te zetten, organiseerden we het Doeners- en (om)Denkersfestival. Een festival als een leeromgeving om doeners en (om)denkers uit parallelle werelden en verschillende gemeenschappen in onze stad met elkaar te verbinden. Want al doende, leren we! Een mix aan activiteiten richtte zich tot sleutelspelers in onze stad en inspireerde heel wat stadsmakers. De vijfdaagse werd een succes met:

  • 1.343 personen die zich registreerden
  • 2.410 deelnames aan 121 sessies
  • 389 voorbereidende gesprekken en vergaderingen
  • 175 betrokken organisaties
  • 152 sprekers
  • 48 ruimtes op 13 locaties

Naast deze cijfers kregen we energie van de inhoud van alle gesprekken. Bij elke sessie werd door ons team nota’s genomen. Input die we nu meenemen in ons dossier voor Europa, en richting de volgende stap: de artistieke visie en programma.

Onder het motto 'tupe te goare' maakten we ook een groepsfoto die toont dat we in Gent allemaal samen kandidaat zijn!

>>> DOWNLOAD HET PROGRAMMA ALS PDF

Tijdens inspiratiesessies, workshops, debatten, denksessies, wandelingen en fietstochten werden Gentenaars uitgenodigd om mee te bouwen aan de toekomst van ‘Gent als Space of Belonging’. Met kennisdeling, methodes en inspiratie en werd er met elkaar in dialoog gegaan om samen een antwoord te formuleren op deze vragen:

Waarom en voor wie willen we een Culturele Hoofdstad zijn? Hoe gaan we dit samen aanpakken en hoe kan Gent zich onderscheiden? Welke waarden willen we als stadsmakers vooropstellen? Welke rol kan een sleutelmoment als Culturele Hoofdstad van Europa in 2030 spelen in de transitie van onze stad en hoe kan Gent andere steden in Europa inspireren?

Iedereen die zich als doener of (om)denker ziet, was welkom om mee te denken! 

Herbeleef de verschillende festivaldagen aan de hand van deze Facebook fotoalbums:

Dag 1: Sint-Pietersabdij
Dag 2: Bijlokesite
Dag 3: Chinastraat / Bezoekerscentrum Gent Zeehaven
Dag 4: Broei / De Centrale / Campo Boma / Amal
Dag 5: Arsenaalsite / Chinastraat

 

#rewilding #rewondering #rewiring