Cultuur Gent

De cultuurdienst van de Stad Gent
Mensen aan het schilderen.

OPROEP - Sub­si­dies ver­e­ni­gin­gen voor kunst­be­oe­fe­ning in de vrije tijd (2023 – 2025)

Cultuur Gent verleent financiële ondersteuning voor verenigingen voor kunstbeoefening in de vrije tijd voor de periode 2023 – 2025. De subsidies steunen de organisaties die voldoen aan de voorwaarden voor hun artistieke en sociaal-culturele werking.

Deadline: 30 april 2024.

Voor wie?

Verenigingen die door de Stad Gent zijn erkend op basis van het reglement voor de erkenning van sociaal-culturele verenigingen, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19/12/2022.

Let op! Dit geldt met name voor verenigingen die geen gebruik kunnen maken van bestaande subsidies voor sociaal-culturele verenigingen actief in theater of amateurmuziek.

Beoordelingscriteria

 • De aanvrager moet een door de stad erkende sociaal-culturele vereniging zijn.
 • De activiteiten van de aanvrager moeten gericht zijn op kunstbeoefening in één of meerdere disciplines.
 • De organisatie moet minstens één publiekspresentatie hebben gehouden in het afgelopen kalenderjaar.
 • De werking van de organisatie moet passen binnen de missie, het cultuurbeleid en de specifieke beleidsaccenten van de Stad Gent.
 • De organisatie moet streven naar integrale toegankelijkheid in haar werking.

Bijkomende voorwaarden:

 • De steun van de Stad Gent moet vermeld worden op alle communicatie, met logo's of de vermelding "met de steun van de Stad Gent".
 • De aanvrager moet de Cultuurdienst uitnodigen voor publiekspresentaties.

Hoeveel subsidie kan je krijgen?

 • Het beschikbare budget wordt gedeeld door het aantal aanvragers die beantwoorden aan het reglement.
 • De maximumbedrag is 1.000 euro per aanvrager

Stappen

 • Vul het aanvraagformulier in en dien het in bij Cultuur Gent vóór 30 april 2024.
 • Cultuur Gent beoordeelt je aanvraag op volledigheid en kan extra informatie opvragen.
 • Als je aanvraag volledig is, ontvang je hierover schriftelijk bericht.
 • De beoordeling van je aanvraag gebeurt binnen 2 maanden na de uiterste indiendatum, maar deze termijn kan worden verlengd bij wijzigingen of extra informatieaanvragen.
 • Het college van burgemeester en schepenen neemt binnen 3 maanden na de deadline een beslissing, waarover je schriftelijk wordt geïnformeerd.

Let op

Organisaties die niet in aanmerking komen:

 • Opleidingen, scholen en organisaties waarvan de werking hoofdzakelijk gericht is op lessenreeksen, cursussen en initiaties.
 • Organisaties die gesubsidieerd worden op basis van verschillende reglementen of overeenkomsten (zie onderstaande link).

—— Is deze subsidie iets voor jou?

Voor meer details en om de subsidieaanvraag in te dienen, kun je terecht op de website van Cultuur Gent.

Hier vind je meer info en het aanvraagformulier
—— Blijf op de hoogte

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste nieuws over Cultuur in Gent als eerste in je mailbox en blijf op de hoogte van info-avonden, sessies, subsidie-deadline en onze projecten.