Cultuur Gent

De cultuurdienst van de Stad Gent
Financiële ondersteuning van verenigingen voor kunstbeoefening in de vrije tijd voor de periode 2023-2025

Sub­si­dies ver­e­ni­gin­gen voor kunst­be­oe­fe­ning in de vrije tijd (2023-2025)

De Stad Gent wil een impuls geven aan de talrijke verenigingen voor kunstbeoefening in de vrije tijd door het verlenen van subsidies voor hun artistieke en sociaal-culturele werking.

Organisaties die voldoen aan de voorwaarden uit het nieuwe door de gemeenteraad goedgekeurde subsidiereglement kunnen genieten van een financiële ondersteuning voor de periode 2023-2025. Deze is van toepassing op verenigingen die geen gebruik kunnen maken van de reeds bestaande subsidies voor socioculturele verenigingen die actief zijn als theatergezelschap of amateurmuziekvereniging.

Kunstbeoefening in de vrije tijd is een belangrijk beleidspunt voor de stad wat ruimte biedt voor vernieuwing. Voor de realisatie van dit nieuw reglement werd een participatief traject uitgewerkt. Zo werden niet-professionele kunstenaars uit traditionele en vernieuwende disciplines geïnterviewd, werd er een ‘meedenkdag’ georganiseerd, steunpunten aangesproken, stadsmedewerkers gepolst en experten aangesproken. Ook de resultaten van een door 200 respondenten ingevulde enquête diende om de noden in kaart te brengen. Uit deze bevraging kwam ook naar voor dat de benaming ‘Kunstbeoefenaar in de vrije tijd’ een positievere connotatie heeft dan de term  ‘amateurkunstenaar’.  

Het beschikbare budget voor deze nieuwe ondersteuning wordt gedeeld door het totale aantal aanvragen die beantwoorden aan het aan de voorwaarden van het Subsidiereglement voor financiële ondersteuning van verenigingen voor kunstbeoefening in de vrije tijd voor periode 2023-2025.

De toegekende subsidie kan per aanvrager maximaal 1.000 euro bedragen. Verenigingen en organisaties met een aanvraag met betrekking tot de werking in het kalenderjaar 2023 kunnen deze uitzonderlijk indienen uiterlijk op 30 oktober 2023. Voor de volgende jaren werd de uiterlijke indiendatum vastgelegd op 30 april.

Aanvragen kunnen vanaf 1 oktober ingediend worden via het daartoe voorziene aanvraagformulier dat kan verkregen worden bij de Cultuurdienst of op de website van Stad Gent.

Meer info, voorwaarden en aanvraagformulier vind je hier.

 

—— Blijf op de hoogte

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste nieuws over Cultuur in Gent als eerste in je mailbox en blijf op de hoogte van info-avonden, sessies, subsidie-deadline en onze projecten.