Cultuur Gent

De cultuurdienst van de Stad Gent
Culturele Hoofdstad

Voor­tra­ject Gent Euro­pe­se Cul­tu­re­le Hoofd­stad 2030 van start

In 2030 is het de beurt aan België om – samen met Cyprus – de Culturele Hoofdstad van Europa te leveren. Gent is enthousiast kandidaat om in de voetsporen van Belgische steden als Antwerpen, Brussel, Brugge en Mons te treden. Onze stad heeft dan ook alle troeven in huis om titel van Europese Culture Hoofdstad in de wacht te slepen.

Zoals overeengekomen in het bestuursakkoord gaat de stad Gent voluit voor zijn kansen als Europese Culturele Hoofdstad in 2030. In dat jaar is België, samen met Cyprus, opnieuw aan de beurt om de ‘European Capital of Culture’ te leveren. Kandidaturen moeten in 2024 worden ingediend ter beoordeling door een internationale jury. De uiteindelijke beslissing door de Europese lidstaten volgt uiterlijk in 2026. Inmiddels gaven reeds zeven Belgische steden aan te zullen kandideren voor de titel.

Gent kiest bewust voor een stapsgewijze voorbereiding van zijn kandidatuur, te beginnen met een brede bevraging van culturele en maatschappelijke actoren naar hun zienswijze, eerste ideeën en mogelijke bijdrage. Die bevraging verloopt in twee stappen in de periode januari t/m juni en wordt tussendoor gevoed door inspirerende online sessies over de lessons learnt van vorige Europese culturele hoofdsteden en over toekomstgerichte relevante trends en ontwikkelingen. Met dit bottom-up voortraject wil de stad Gent ruim draagvlak, enthousiasme, engagement én vooral ook input en genereren voor het Gent 2030-project. 

Een eerste reeks interviews (voornamelijk in januari) zijn van oriënterende aard ter voorbereiding van de bredere bevraging. Het betreft gesprekken met direct betrokken collegeleden en stadsdiensten, alsook met culturele en maatschappelijke actoren. De eigenlijke bevraging (maart t/m juni) gaat breed en verkent de opvattingen en eerste ideeën van belangstellende actoren in het brede culturele en maatschappelijke veld in Gent. We verkennen eveneens initiatieven om ook belangstellende Gentenaars zonder directe link met een of andere organisatie  in het voortraject aan het woord te laten. 

Het Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd coördineert en stuurt dit voorbereidingstraject richting Gent 2030. Het bureau IDEA Consult (Joris Janssens en Toon Berckmoes) staat in voor de uitvoering ervan, m.i.v. de bevraging zelf. IDEA Consult verwerkt alle inputtegen eind september in een compact overzichtelijk rapport en een adviesnota voor de next steps m.i.v. organisatiestructuur en eerste conceptuele aanzetten.

Contactpersoon: Bart Doucet via bart.doucet@stad.gent

Lees meer.

 

4 DIGITALE INSPIRATIESESSIES, SCHRIJF NU IN!

—— Neem deel aan de online inspiratiesessies

In het voortraject Gent 2030, Europese Culturele Hoofdstad, organiseren we naast een brede bevragingsronde ook een aantal online inspiratiesessies.

Gent 2030 inspiratiesessies
—— Blijf op de hoogte

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste nieuws over Cultuur in Gent als eerste in je mailbox en blijf op de hoogte van info-avonden, sessies, subsidie-deadline en onze projecten.