Cultuur Gent

De cultuurdienst van de Stad Gent
Subsidie voor de ondersteuning van Cultuurplatforms

Sub­si­die voor de onder­steu­ning van Cul­tuur­plat­forms

De Stad Gent verleent financiële ondersteuning aan de Cultuurplatforms. Het subsidiereglement heeft tot doel het overleg en de samenwerking binnen het sociaal-cultureel leven via de Cultuurplatforms en de inspraak van de Cultuurplatforms via de Cultuurraad te ondersteunen.

Voorwaarden en procedure

De subsidievoorwaarden en de procedure vindt u terug in het subsidiereglement.

Aanvraagformulier subsidie cultuurplatforms