Cultuur Gent

De cultuurdienst van de Stad Gent
Erkenning sociaal-culturele vereniging

Erken­ning soci­aal-cul­tu­re­le ver­e­ni­ging

Gentse sociaal-culturele verenigingen kunnen erkend worden door de Stad Gent en hiermee gunstige tarieven voor huur zalen bekomen en/of aanspraak maken op o.a. werkings- en huursubsidies van de stad Gent.
> Meer over alle voordelen voor erkende verenigingen (let op! deze voordelen zijn voor alle soorten erkende verenigingen niet enkel sociaal-culturele verenigingen)

De Stad Gent verleent de erkenning voor een periode van 5 jaar die start op datum van goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.
Op het einde van een erkenningsperiode kan de Stad Gent de erkenning van een vereniging voor een periode van 5 jaar verlengen, op voorwaarde dat de vereniging nog steeds aantoonbaar aan alle voorwaarden voldoet.

Is jouw vereniging erkend en hoe lang is de erkenning geldig?

—— Praktisch

Zoek je vereniging op in het dataportaal.

Vraag de erkenning van jouw sociaal-culturele vereniging aan

—— Praktisch

Tip voor de online aanvraag:

Bij het invullen van de online aanvraag houd je internet browser je antwoorden maar een beperkte tijd bij (dit kan verschillen, bvb. 20 min.). Dit wil zeggen dat je internet browser de pagina vernieuwt na bijvoorbeeld 20 minuten en moet je opnieuw beginnen. Je kan best je antwoorden voorbereiden in het downloadbare invulformulier. Als je alle antwoorden hebt geef ze dan in één keer in op het online formulier zodat de vernieuwtijd van je internet browser niet overschreden wordt en je opnieuw moet beginnen.

Bijlagen mogen niet groter zijn dan 14 MB.

Ga naar de info, regelgeving, online aanvraag en downloadbaar invulformulier

Verleng je erkenning als jouw vereniging vóór 1 januari 2023 erkend werd.

—— Opgelet!

Vanaf 1 januari 2023 is het nieuwe erkenningsreglement voor sociaal-culturele verenigingen van kracht waardoor de erkenning niet meer onbeperkt geldig is.
Doe je aanvraag voor verlenging van erkenning uiterlijk op 1 oktober 2024.

Lees meer over de verlenging van de erkenning van jouw vereniging