Cultuur Gent

Hét aanspreekpunt voor Gentse cultuurmakers en cultuurliefhebbers
Banner

Pro­ject­sub­si­dies kunst, cul­tuur en cul­tu­reel erf­goed (2021-2025)

Lees hier alles over de subsidies voor projecten in kunst, cultuur en cultureel erfgoed 2021-2025.

Eerstvolgende indiendatum is 1/10/2022 voor projecten die starten tussen 1/01/2023 en 31/03/2023

Wie kan de subsidie aanvragen?

Zowel individuele artiesten, feitelijke verenigingen als organisaties met een rechtspersoonlijkheid kunnen een projectsubsidie aanvragen, op voorwaarde dat het project hoofdzakelijk in Gent plaatsvindt en/of in belangrijke mate bijdraagt tot de uitstraling van de stad Gent als stad van kunsten, cultuur en cultureel erfgoed.

 

Welke projecten krijgen ondersteuning?

 • Culturele en artistieke projecten: kwalitatieve, vernieuwende en experimentele projecten die een impuls geven aan het cultuur- en kunstenlandschap in de stad
 • Educatieve, sociaal-artistieke of participatieve projecten: projecten in kunst, cultuur en cultureel erfgoed met klemtoon op buurten en wijken en/of doelgroepen en kansengroepen
 • Culturele erfgoedprojecten: projecten die een impuls geven aan een kwaliteitsvolle zorg voor en vernieuwende omgang met cultureel erfgoed in de stad
 • Niet-periodieke publicaties: eenmalige publicaties ongeacht het medium. De publicatie moet een duidelijke cultuur-historische, artistieke, culturele of kunst-kritische inhoud hebben en een link hebben met Gent

 

Welke vormen van projectsubsidie zijn mogelijk?

 • Projectsubsidie voor eenmalige projecten van beperkte duur en die uiterlijk binnen 2 jaar na de toekenning van de subsidie worden gerealiseerd;
 • Projectsubsidie voor jaarlijks terugkerende projecten: de subsidie kan maximaal voor 3 opeenvolgende kalenderjaren worden toegekend op basis van eenzelfde aanvraag. De subsidie kan enkel worden toegekend aan een organisatie met rechtspersoonlijkheid en wanneer het project reeds tweemaal projectsubsidie ontving op basis van het ‘Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van projecten in kunst en cultuur voor periode 2015-2019’.

Lees alles over de voorwaarden in het subsidiereglement voor projecten in kunst, cultuur en cultureel erfgoed. 

 

Hoe vraag je subsidie aan?

Er zijn vier subsidierondes per jaar met vaste indiendata:

 1. Projecten die starten tussen 1/1/2023- 31/3/2023 worden ingediend uiterlijk op 1/10/2022
 2. Projecten die starten tussen 1/4/2023- 30/6/2023 worden ingediend uiterlijk op 7/1/2023
 3. Projecten die starten tussen 1/7/2023-30/9/2023 worden ingediend uiterlijk op 1/4/2023
 4. Projecten die starten tussen 1/10/2023-31/12/2023 worden ingediend uiterlijk op 1/7/2023

Door de vele aanvraagdossiers in elke ronde neemt de behandeling daarvan de nodige tijd in beslag. De beslissing door het college van burgemeester en schepenen kan daardoor pas genomen worden op het einde van de voorziene 3 maanden na de uiterste indiendatum. Wie sneller een antwoord wil op de subsidieaanvraag kan de aanvraag een ronde eerder indienen.

Je kan de subsidie op 2 manieren aanvragen:

Digitaal:

 1. Ga naar het webformulier. Beantwoord stap voor stap de verschillende vragen. Deze zijn dezelfde als op de papieren versie. Wanneer gevraagd, upload een scan van het ingevulde document.
 2. Bereid de vragen voor. Download en vul het Aanvraagformulier subsidies voor projecten in kunst, cultuur en cultureel erfgoed + begroting in. Op deze manier kan je je voorbereiden op alle vragen uit de digitale tool.

Papier:

1. Download het Aanvraagformulier voor subsidies voor projecten in kunst, cultuur en cultureel erfgoed + begroting

2. Vul deze documenten correct in.

3. Onderteken en bezorg het aan:

 

Stad Gent, college van burgemeester en schepenen
t.a.v. Cultuur Gent, stadhuis

Botermarkt 1

9000 Gent
 

Wat gebeurt er na de aanvraag?

 1. Cultuur Gent controleert je aanvraag eerst op ontvankelijkheid en kan eventueel extra informatie opvragen.
 2. Je aanvraag wordt beoordeeld door een jury met leden van het Departement Cultuur, andere betrokken stadsdiensten en eventueel externe experts. De jury beoordeelt elke aanvraag volgens vastgelegde criteria die je kan terugvinden in het subsidiereglement.
 3. Het college van burgemeester en schepenen neemt ten laatste binnen de drie maand na de uiterste indiendatum van de desbetreffende subsidieronde  een beslissing tot al dan niet toekenning van de subsidie op basis van het advies van de jury.
 4. Je ontvangt een schriftelijke bevestiging van deze beslissing.

 

Hoe wordt de subsidie uitbetaald?

De subsidie wordt uitbetaald in 2 schijven:

-70% van het toegekende subsidiebedrag ontvang je uiterlijk twee maanden na de positieve beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

-het saldo van 30% wordt uitbetaald na de goedkeuring van de nodige verantwoordingsstukken.

 

Hoe gebeurt de verantwoording?

Na de afloop van je project heb je uiterlijk 3 maand de tijd om een eindverslag, bestaande uit een  inhoudelijk verslag en financiële verantwoording van je project op te stellen met de nodige verantwoordingsstukken. Je kan hiervoor bijgevoegd evaluatieformulier gebruiken.

 

Vul het downloadbare formulier in

—— Kom praten!

Heb je een pril idee en wil je graag advies over de ondersteuningsmogelijkheden voor jouw project? Heb je vragen over de subsidies of weet je niet goed waar te beginnen? Cultuur Gent staat voor je klaar met advies en begeleiding op maat.

Neem contact op met Cultuur Gent