Cultuur Gent

De cultuurdienst van de Stad Gent
Projectsubsidies kunst, cultuur en cultureel erfgoed — Cultuur Gent

Pro­ject­sub­si­dies kunst, cul­tuur en cul­tu­reel erf­goed (2021-2025)

Eerstvolgende indiendatum is 01/07/2024 voor projecten die starten tussen 01/10/2024 en 31/12/2024

Alle info over hoe je een aanvraagdossier indient vind je  in het veel gestelde vragen overzicht onderaan deze pagina.

—— Kom praten!

Heb je een pril idee en wil je graag advies over de ondersteuningsmogelijkheden voor jouw project? Heb je vragen over de subsidies of weet je niet goed waar te beginnen? Cultuur Gent staat voor je klaar met advies en begeleiding op maat.

Neem contact op met Cultuur Gent

Er zijn vier subsidierondes per jaar met vaste indiendata:

Door de vele aanvraagdossiers in elke ronde neemt de behandeling daarvan de nodige tijd in beslag. De beslissing door het college van burgemeester en schepenen kan daardoor pas genomen worden op het einde van de voorziene 3 maanden na de uiterste indiendatum. Wie sneller een antwoord wil op de subsidieaanvraag kan de aanvraag een ronde eerder indienen.

 • Projecten die starten tussen 1/4/2024- 30/6/2024 worden ingediend uiterlijk op 7/1/2024
 • Projecten die starten tussen 1/7/2024-30/9/2024 worden ingediend uiterlijk op 1/4/2024
 • Projecten die starten tussen 1/10/2024-31/12/2024 worden ingediend uiterlijk op 1/7/2024
 • Projecten die starten tussen 1/1/2025- 31/3/2025 worden ingediend uiterlijk op 1/10/2024

Je kan de subsidie op 2 manieren aanvragen:

Digitaal:

 1. Ga naar het webformulier.
  Beantwoord stap voor stap de verschillende vragen.
  Deze zijn dezelfde als op de papieren versie.
  Wanneer gevraagd, upload een scan van het ingevulde document.
 2. Bereid de vragen voor. Download en vul het Aanvraagformulier subsidies voor projecten in kunst, cultuur en cultureel erfgoed + begroting in.
  Op deze manier kan je je voorbereiden op alle vragen uit de digitale tool.

Papier:

 1. Download het Aanvraagformulier voor subsidies voor projecten in kunst, cultuur en cultureel erfgoed + begroting
 2. Vul deze documenten correct in.
 3. Onderteken en bezorg het aan:

  Stad Gent, college van burgemeester en schepenen
  t.a.v. Cultuur Gent
  Stadhuis
  Botermarkt 1
  9000 Gent


Downloadbare formulieren:

Veel gestelde vragen:

1. De aanvrager

2. De aanvraag

3. Het project

4. Na de indiening

5. De beoordeling en na de beoordeling

6. Bij de uitvoering van het project

7. De afrekening

DISCLAIMER:

De antwoorden in deze FAQ hebben géén juridische waarde en de Stad Gent is niet aansprakelijk voor enige schade geleden ingevolge van de antwoorden in deze FAQ. Ongeacht of zij gunstig zijn of ongunstig. Indien deze in strijd zijn met de (fiscale/BTW/…) wetgeving is de wetgeving steeds primair. Cultuur Gent heeft getracht een leidraad te schrijven op basis van de vragen verkregen in functie van het geldige subsidiereglement voor financiële ondersteuning voor projecten in kunst, cultuur en cultureel erfgoed (2021-2025), wetende dat wetgeving dynamisch is.

Indien je een fout opmerkt in deze FAQ, kan je steeds een e-mail sturen naar: cultuur@stad.gent