Cultuur Gent

De cultuurdienst van de Stad Gent
Culturele infrastructuur - gevel Opera Gent

Cul­tu­re­le infra­struc­tuur

Bij Cultuur Gent werken we aan een actieplan culturele infrastructuur. Als eerste stap ontwikkelden we, in samenwerking met de cultuursector en andere betrokken stadsdiensten, een strategisch kader culturele infrastructuur. Dit is een soort 'kompas' met de principes op basis waarvan we consequent beslissingen willen nemen op het vlak van culturele infrastructuur.

De korte samenvatting zet de belangrijkste principes van het afwegingskader op een rijtje.

Het volledige rapport biedt een gedetailleerder beeld, inclusief interessant cijfermateriaal in de bijlagen.

Op basis van de afwegingskader gaan we nu aan de slag om een concreet actieplan op te stellen. Van zodra dit actieplan klaar is, vind je daarover hier meer informatie.