Cultuur Gent

Hét aanspreekpunt voor Gentse cultuurmakers en cultuurliefhebbers
tijdlijn Gent2030

Tra­ject Gent, kan­di­daat Euro­pe­se Cul­tu­re­le Hoofd­stad 2030

timeline

fasen Gent2030

Oprichten vzw Gent2030

Procesteam (de 6) en 'de 30 van 2030'

Het eindrapport van de brede bevraging uit fase 1 wordt het werkmateriaal voor fase 2, waarin een overkoepelend concept wordt ontwikkeld voor de kandidatuur. 

'De 30 van Gent2030'

De motor van deze tweede fase wordt een groep van 30 gedreven mensen die met de resultaten uit de bevraging aan de slag gaat en tegen uiterlijk eind mei toewerkt naar een onderscheidend en overtuigend narratief en parapluconcept voor de kandidatuur van Gent2030.

'De 30 van 2030' wordt samengesteld via een open oproep. Bij de selectie wordt rekening gehouden met een diversiteit aan profielen en evenwichten, mede gebaseerd op de resultaten van de bevraging.

De 30 van 2030 zijn een open boek. Via thematische sessies zullen de 30 in gesprek gaan met andere actoren en sectoren en krijgen ze ook extra voeding via twee ‘open Gent2030 fora’ waaraan iedereen zal kunnen deelnemen. Je leest alles over waar ze mee bezig zijn in de Gent2030-nieuwsbrief en op het webplatform. Bovendien zijn ze een spreekbuis voor de werkgroep in hun eigen netwerk.

Procesteam

Dit vervolgtraject wordt gecoördineerd door een gemengd procesteam in lijn met de resultaten van de bevraging. Het is samengesteld uit medewerkers van de Stad, zes geëngageerde trekkers uit de brede cultuursector (Fatih De Vos, Tina De Gendt, Badra Djait, Noemi De Clercq, Emiel Lenaert en Frederik Sioen) en de begeleiders van IDEA Consult.

De leden van dit procesteam faciliteren en begeleiden mee de verschillende overlegmomenten van zowel 'de 30 van 2030” als de “open Gent2030-fora”, en nemen er zelf ook actief aan deel. 

Voor­stel­ling bevra­ging en panel­ge­sprek

Inspiratiesessies

Brede bevraging